Preskočiť na hlavný obsah

Podnikatelia môžu žiadať o pridelenie kódu pokladnice pre eKasu

BRATISLAVA, 15.03.2019: Podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržbu prvý raz od 1. apríla 2019, sú povinní používať na evidenciu tržieb iba pokladnice pripojené on-line na finančnú správu. O pridelenie kódu pokladnice pre eKasu už môžu oddnes podnikatelia žiadať. Finančná správa zverejňuje postup, ktorým sa budú podnikatelia pri podávaní žiadostí riadiť.

Od 1. apríla 2019 štartuje v ostrej prevádzke projekt eKasa. Povinná k tomuto dátumu je pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Od 1. apríla 2019 sú povinní využívať iba riešenia kompatibilné s napojením na finančnú správu.

Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Ide o súčasných podnikateľov, ktorí pred 1. aprílom už evidovali tržby, alebo súčasných podnikateľov, ktorí si otvoria po 1. apríli 2019 novú prevádzku, resp. budú chcieť novú pokladnicu do existujúcej prevádzky. Všetci títo môžu od apríla do konca júna aj naďalej používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo sa môžu rozhodnúť pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu začať používať on‑line registračné pokladnice kedykoľvek od 1. apríla do 30. júna. Povinní sú ich používať až najneskôr od 1. júla.

Od 1. júla 2019 už nebude možné na evidenciu tržieb používať elektronické registračné pokladnice. Od 1. júla 2019 všetci podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať tržby podľa zákona č. 289/2008 Z. z., sú povinní používať výlučne pokladnice eKasa, ktorými sú tak on‑line registračné pokladnice, ako aj virtuálne registračné pokladnice.

Každý podnikateľ bude musieť požiadať o pridelenie kódu pokladnice – tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú už dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov. Podnikateľ môže v žiadosti o pridelenie kódu zároveň požiadať o zrušenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, resp. viacerých kódov, ku konkrétnemu dňu.

Následne po 1. apríli 2019 si podnikateľ z OIZ (z eKasa zóny podnikateľa) stiahne autentifikačné a identifikačné údaje (tzv. inicializačný balíček), ktorý nahrá do on‑line registračnej pokladnice. Vyberie si typ a model on-line registračnej pokladnice (ORP) zo zoznamu certifikovaných, nahrá do nej inicializačný balíček a bude môcť evidovať tržbu.

Podnikatelia, ktorí majú záujem už teraz sa on‑line pripojiť na finančnú správu, môžu požiadať o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Finančná správa sama zabezpečí, aby virtuálna registračná pokladnica spĺňala od 1. apríla 2019 všetky nové zákonné požiadavky.

Podnikatelia, ktorí budú mať prevádzky na miestach, ktoré nie sú pokryté internetovým signálom, musia po pridelení kódu pokladnice eKasa klient podať aj žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on‑line registračnej pokladnice do systému eKasa. Formulár nájdu tak isto v OIZ v Katalógu formulárov. Ak daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu, dátové správy uložené v chránenom dátovom úložisku bude podnikateľ povinný odosielať do systému eKasa najneskôr do 30 dní.

Kompletný postup sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Projekt eKasa je ďalším opatrením v boji proti daňovým podvodom. Od roku 2012 zaviedla finančná už desiatky opatrení z akčných plánov boja proti daňovým podvodom. Vďaka tomu znížila daňovú medzeru zo 41% na 26% a do štátnej pokladnice priniesla viac o približne 3,7 mld. eur. Ani daňová medzera na úrovni 26% však nie je ideálny stav, preto prišla finančná správa s projektom eKasa. Projekt by mal priniesť zníženie daňovej medzery na DPH v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 dosahovala výšku 491 mil. eur.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 03. 2019)

Archív noviniek