Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Poučenia k daňovým priznaniam aj v maďarčine

BRATISLAVA – 15.03.2018:  Na splnenie si jednej z najdôležitejších daňových povinností zostáva daňovým subjektom menej ako tri týždne. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň aj zaplatiť si v tomto roku musia všetci splniť do 3. apríla. Finančná správa v tomto roku vychádza v ústrety aj maďarskej národnostnej menšine. Po prvýkrát zverejnila na svojom webovom sídle ako aj v aplikácii eDane/Java poučenia k vyplneniu daňových priznaní aj v maďarskom jazyku. Tie sú k dispozícii v elektronickej verzii. Finančná správa tak v tejto oblasti napĺňa zákon o používaní jazykov národnostných menšín.

Pri vypĺňaní daňových priznaní odporúča finančná správa všetkým daňovým subjektom pozorne čítať poučenie, ako tlačivá vypĺňať. Práve tieto poučenia k vybraným najčastejším formulárom finančná správa tento rok prvýkrát zverejnila okrem slovenského jazyka aj v maďarčine. Týmto opatrením napĺňa legislatívu vyplývajúcu zo zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Vďaka tomuto opatreniu chce zároveň finančná správa uľahčiť prácu s dokumentmi tým klientom, ktorí sú príslušníkmi tejto najpočetnejšej národnostnej menšiny na Slovensku. Formulár (tlačivo) samotný je v úradnom jazyku - slovenčine. Poučenia sú však pre tento rok dve. Jedno je v úradnom slovenskom jazyku a druhé v jazyku národnostnej menšiny - v maďarčine.

Finančná správa zverejnila takéto dvojjazyčné poučenia k nasledovným elektronickým formulárom (tlačivám):

  • DPHv18 - Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2018)
  • KVDPHv17 - Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty pre rok 2017, 2018 (platný od 1.1.2017)
  • DMVv15 - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2015, 2016, 2017, 2018 (platné od 1.1.2015)
  • DPFOAv16 - Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2016, 2017 (platné od 1.1.2017)
  • DPFOBv17 - Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2017 (platné od 1.1.2018)
  • DPPOv17 - Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2017 (platné od 1.1.2018)
  • HLASENIEv14 - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2014, 2015, 2016, 2017 (platné od 1.1.2015)
  • PREHLADv16 - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2016, 2017, 2018 (platný od 1.1.2016)

Poučenia je možné nájsť v katalógu poučení na portáli finančnej správy, pričom je aj súčasťou samotných formulárov. Pri kliknutí na tlačidlo „Poučenie“ v spodnej časti formulára sa totiž objaví slovenská aj maďarská verzia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 03. 2018)

Archív noviniek