Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Pozor na elektronickú komunikáciu

BRATISLAVA, 03.09.2018: Počet elektronicky komunikujúcich daňovníkov s finančnou správou sa neustále zvyšuje. Aktuálne je zaregistrovaných takmer 552 000 daňovníkov. Pozor by si mali dať najmä tie fyzické osoby – podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok až na september.

Od 1. januára majú povinnosť komunikovať elektronicky s finančnou správou všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a od 1. júla aj všetky fyzické osoby – podnikatelia, registrované pre daň z príjmov (živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a podobne.). To, že povinnosť registrácie na portáli finančnej správy si daňovníci postupne plnia, dokazujú aj aktuálne počty elektronicky komunikujúcich. Kým koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000, aktuálne ich je 551 499.

Finančná správa pravidelne upozorňuje na povinnosť elektronickej komunikácie tie daňové subjekty, ktoré majú zákonnú povinnosť využívať elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Registráciu v tejto chvíli nemôžu odkladať najmä fyzické osoby - podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania na september. Rovnako sa to týka aj subjektov, ktoré majú zamestnancov (minimálne jedného) a podávajú pravidelné mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní, a teda najneskôr do januára 2019 (pre podanie DP k dani z motorových vozidiel za 2018), resp. do konca marca 2019 (podanie DP k dani z príjmov za 2018).

Finančná správa podnikla viaceré kroky na to, aby uľahčila elektronickú komunikáciu fyzickým osobám - podnikateľom. Zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták o základných informáciách, rovnako ako leták so vzorom podávania dokumentov cez portál finančnej správy, spravila redizajn portálu a zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre tie fyzické osoby - podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Ďalšie úpravy bude finančná správa ešte nasadzovať.

Elektronická komunikácia prináša výhody jej používateľom. Daňovník môže podať dokumenty kedykoľvek počas dňa, nie je limitovaný úradnými hodinami daňových a colných úradov, získa jednoduchý prehľad o odoslaných dokumentoch, ušetrí aj finančné prostriedky za poštovné, tlač dokumentov či dopravu na úrady.

Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti "Elektronická komunikácia - praktické informácie pre používateľov".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 09. 2018)

Archív noviniek