Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Praktické informácie pre výrobcov a podnikateľov o eKase

BRATISLAVA, 15.05.2020: Finančná správa rozšírila svoje informačné služby v projekte eKasa. Na svojom portáli zverejnila praktické informácie pre podnikateľov či výrobcov pokladničných riešení. Klienti finančnej správy tak získajú prehľad o životných situáciách a periodicite vybraných úkonov, ktoré musia podnikatelia či výrobcovia pokladničných riešení pravidelne vykonávať. Aj napriek tomu, že ide o informácie známe už z certifikačného procesu či podávania žiadostí o kódy pokladnice, finančná správa chce na tieto povinnosti pravidelne upozorňovať.

Projekt online pripojenia pokladníc na finančnú správu funguje už viac ako rok, od januára 2020 v úplnej ostrej prevádzke. Finančná správa má na svojom portáli zverejnené základné situácie, pri ktorých musia klienti eKasy myslieť na aktualizáciu či iné nevyhnutné úkony spojené s eKasou. Informácie a usmernenia sa týkajú napríklad zaplnenia chráneného dátového úložiska, konca platnosti autentifikačných údajov či konca platnosti rozhodnutia o certifikácii pokladničných programov.

Na portáli finančnej správy si tak môže podnikateľ či výrobca pokladničného riešenia overiť, ako často je potrebné žiadať o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa (dva roky od vydania), kedy musia niektorí výrobcovia ORP opätovne požiadať o certifikáciu (najviac 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia), či kedy je potrebná výmena chráneného dátového úložiska, ktoré sa môže časom zaplniť (každých dva až šesť rokov, závisí od veľkosti CHDÚ). Všetky tieto životné situácie, vrátane periodicity nevyhnutných úkonov, sú dostupné na portáli finančnej správy v časti eKasa.

Systém eKasa funguje korektne už viac ako rok. Od 1. apríla 2019 sa museli k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice (tí, ktorí prvý raz začali po 1. apríli 2019 evidovať tržbu). Ostatné prevádzky sa mali pripojiť od 1. júla 2019. Finančná správa však nepokutovala za nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31.decembra 2019. V úplnej ostrej prevádzke tak funguje eKasa od januára 2020.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 274 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(15. 05. 2020)

Archív noviniek