Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Predaj tričiek úspešný

TRENČÍN – 21. 10. 2016: Colný úrad Trenčín predal takmer 94 000 kusov chlapčenských tričiek a tielok ktoré boli zhabané pri výkone colného dohľadu v priamom predaji. Za tovar colníci získali do štátneho rozpočtu 10 000 eur.

Viac ako 64 000 kusov chlapčenských tielok a 30 000 kusov chlapčenských tričiek značky Sheng Shuang, rôznych farieb a veľkostí, nadobudol Colný úrad Trenčín pri výkone colného dohľadu. Hodnota predávaného tovaru bola ovplyvnená dlhým procesným konaním, v dôsledku čoho sa tovar skladoval viac rokov a nižšou úrovňou kvality tohto tovaru, napríklad krivé lemy, nerovnomerné okraje najmä na spodnej časti výrobkov, vyčnievajúce konce nití.

Colný úrad Trenčín v snahe získať za predávaný tovar čo najvyššiu sumu, predával tento textilný tovar v priebehu roku 2016 najskôr v dražbách, no do dražby ani opakovanej dražby sa neprihlásil žiadny záujemca. Následne bol tovar vo viacerých kolách ponúkaný na priamy predaj. Medzi základné kritériá dražieb i priameho predaja bolo súčasné vykonanie colného konania, čo zahŕňa i zaplatenie príslušných dovozných platieb, nakoľko tovar pochádza z tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie. Uprednostnený bol ten záujemca o tovar, ktorý odkúpi celé množstvo tovaru. V prípade, že sa taký záujemca nenájde, bolo možné odkúpiť i čiastočné množstvá, minimálne však v balíkoch po 100 kusoch pri dražbe, resp. v balíkoch po 500 kusov pri priamom predaji.

Colný úrad Trenčín predal tovar dvomi kúpno-predajnými zmluvami, v jednom prípade išlo o 800 kusov tovaru, v druhom prípade sa predáva zvyšok, teda spomínaných 94 000 kusov tričiek a tielok. Kupujúcim je občianske združenie.

Celý proces predaja bol administratívne i logisticky náročný, nutné je dodržať zákonné postupy. „Pre lepšiu predstavu by som chcela uviesť, že ide o skutočne rozsiahle zhabanie tovaru čo do množstva i objemu  predávaného tovaru, ktorý zodpovedá približne veľkému prepravnému lodnému kontajneru. Hmotnosť predávaného tovaru je 8,5 tony,“ doplnila Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

Informácie nielen o týchto dražbách a predajoch, ale o všetkých, ktoré organizuje finančná správa, nájdete na portáli finančnej správy, v časti Infoservis - Dražba, priamy predaj a register ponúkaného majetku štátu.  [nové okno]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

(21. 10. 2016)

Archív noviniek