Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

eKasa má svoje logo

BRATISLAVA, 14.02.2019: Projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa má svoje logo. Finančná správa ho vytvorila, aby uľahčila identifikáciu informácií o projekte eKasa. Moderný vizuál podporuje jeho hlavnú myšlienku, žlto-zelené prevedenie zodpovedá farbám inštitúcie.

Finančná správa sa intenzívne pripravuje na projekt online napojenia všetkých pokladníc na jej portál. Podnikatelia sa budú môcť k systému postupne pripájať od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019. Informácie o tomto dôležitom projekte bude možné ľahko identifikovať aj pomocou vlastného loga. Jeho moderný vizuál podporuje hlavnú myšlienku projektu, žlto-zelené prevedenie zodpovedá farbám organizácie.

Finančná správa sprístupnila už predtým na portáli formuláre k certifikácii. Výrobcovia, dovozcovia či distribútori pokladničných programov a chráneného dátového úložiska môžu podávať žiadosti o ich certifikáciu.

Finančná správa zároveň poskytuje osobné konzultácie výrobcom tak, aby proces certifikácie zjednodušila a pomohla im s čo najrýchlejšou implementáciou zariadení do praxe. Výrobcom online registračných pokladníc tiež postupne sprístupňuje integračné prostredie, v ktorom si môžu svoje pokladnice otestovať, pričom svoje technické riešenia konzultujú so zástupcami finančnej správy. Po úspešnom otestovaní môžu svoje riešenie predložiť na certifikáciu. Tlačivo tejto žiadosti sa nachádza na portáli finančnej správy.

Finančná správa poskytuje k tejto téme všetky podrobné informácie prostredníctvom samostatnej podstránky na portáli finančnej správy. [nové okno] Informácie sú rozdelené do skupín, samostatne pre výrobcov registračných pokladníc a samostatne pre podnikateľov.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 131 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 02. 2019)

Archív noviniek