Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Finančná správa vydala prvé certifikácie na eKasu

BRATISLAVA, 15.03.2019: Finančná správa vydala prvé dve certifikácie na eKasu spoločnostiam, ktoré splnili všetky podmienky a prešli testovaním. Aktuálne posudzuje ďalších 19 žiadostí o certifikáciu od výrobcov pokladničných programov a chránených dátových úložísk. Ďalšie certifikácie vydá už v nasledujúcich dňoch. Zoznam certifikovaných spoločností je verejne dostupný na portáli finančnej správy. 

Finančná správa zavádza podľa plánu do praxe projekt eKasa – projekt online pripojenia pokladníc na finančnú správu. Dvom spoločnostiam už vydala certifikáciu na dodávanie pokladničných programov a chránených dátových úložísk pre eKasu. 

Ide o prvých dvoch dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním. V procese testovania finančná správa overuje splnenie zákonných povinností a zároveň overuje či predložené zariadenie bude správne fungovať, ako pre podnikateľa, tak pre finančnú správu. Poskytovatelia, ktorí získali certifikáciu, už môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Finančná správa testuje riešenia ďalších 19-tich žiadateľov. 

Certifikácie sa podarilo uzavrieť vďaka intenzívnej komunikácii finančnej správy s výrobcami. Počas spoločných konzultácií im finančná správa poskytovala odborné usmernenia, aby ich riešenia spĺňali požiadavky online registračných pokladníc. Aj ďalšie predložené projekty sú vďaka konzultáciám medzi finančnou správou a žiadateľmi pripravené na skoré schválenie, preto finančná správa predpokladá, že väčšina z podaných žiadostí bude vybavená do konca marca 2019. Testované riešenia by vedeli pokryť väčšinu súčasného trhu s pokladnicami, a to rovnomerne naprieč celým spektrom podnikateľov - malých podnikateľov, sektor HORECA, ale aj väčšie reťazce. 

Zoznam certifikovaných dodávateľov je verejný a dostupný priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia [nové okno].Zoznam bude finančná správa priebežne aktualizovať podľa vydaných certifikácií.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 294 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 03. 2019)

Archív noviniek