Preskočiť na hlavný obsah

Spustili sme saldokonto

BRATISLAVA – 15.04.2021: Daňovníci budú mať od dnes lepší prehľad o svojich daňových povinnostiach. Finančná správa pre svojich klientov spustila prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto. Táto nová elektronická služba finančnej správy bude dostupná online a overenie údajov bude pre klientov zadarmo. Využiť by ju mohlo približne 750 tisíc daňových subjektov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Ďalším proklientskym opatrením, na ktorom finančná správa pracuje, bude zavedenie obojsmernej komunikácie.

Finančná správa spustila novú digitálnu službu, ktorá výrazne zjednoduší a urýchli komunikáciu klientov s finančnou správou. Saldokonto umožňuje získať prehľad o stave na svojom osobnom účte daňovníka každému klientovi, ktorý s finančnou správou komunikuje elektronicky. „Ide o ďalší krok v digitalizácii finančnej správy. Odteraz si daňovníci môžu z pohodlia domova prezrieť stav účtu či svojich záväzkov voči finančnej správe bez osobnej návštevy úradu, čím našim klientom šetríme nielen čas ale aj náklady,“  uviedol prezident finančnej správy Jiří Žežulka. 

Saldokonto klientom online sprístupní informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch, či preddavkoch a skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti. Rovnako bude k dispozícii aj informácia v prípade preplatkov a daňový subjekt si môže preveriť, či je potrebné požiadať o jeho vrátenie alebo overiť si včasné vrátenie v prípade uplatnených a splatných vratiek nadmerných odpočtov. 

Nová elektronická služba finančnej správy bude k dispozícii kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, stačí pripojenie k internetu. Benefitom bude aj to, že na rozdiel od overenia si stavu účtu priamo na daňovom úrade, bude overenie prostredníctvom saldokonta bezplatné. Údaje bude finančná správa aktualizovať na dennej báze. Údaje z daňových priznaní podaných za rok 2020 sa v saldokonte objavia postupne, keďže finančná správa podané daňové priznania v súčasnosti ešte spracováva. 

Finančná správa aj v tejto oblasti podáva pomocnú ruku. Podrobné informácie nájdu klienti ajna špecializovanej podstránke Saldokonto na portáli finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/saldokonto

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 04. 2021)

Archív noviniek