Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

O školenia finančnej správy je veľký záujem

BRATISLAVA, 30.06.2020: Finančná správa, v snahe pomôcť svojim klientom v čase koronakrízy, zrealizovala viaceré bezplatné školenia. Školenia boli špecificky zamerané na firmy a na zmeny, ktoré sa ich týkajú v čase pandémie. V júni školila 160 klientov počas šiestich termínov. V školeniach na rôzne ďalšie témy bude pokračovať už v septembri.

Finančná správa pomáha svojim klientom. V troch mestách na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica a Košice) zorganizovala v priebehu júna bezplatné školenia na tému daň z príjmov právnických osôb a pandémia. Školenie sa konalo v každom meste v predpoludňajších aj popoludňajších hodinách. V júni preškolili príslušníci finančnej správy na tomto špecifickom školení spolu 160 klientov z celého Slovenska. Školenie malo veľký úspech. Svedčia o tom aj pozitívne reakcie školených klientov, ktorí ocenili nielen obsah školenia, ale aj prístup školiteľov.

Finančná správa poskytla účastníkom školenia prehľad o mimoriadnych opatreniach a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiou. Účastníkom školenia odborní školitelia priamo z finančnej správy vysvetlili vybrané ustanovenia zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré boli novelizované práve pre pandémiu koronavírusu.

Finančná správa vyhlásila aj ďalšie školenia na rôzne iné témy, ktoré bude realizovať už od septembra. Zároveň pokračuje v školeniach, ktoré museli byť pre opatrenia spojené s pandémiou zrušené. Klienti sa tak môžu tešiť napríklad na školenie na tému „neziskovky“ a ich povinnosti. Toto presunuté školenie bude finančná správa organizovať v septembri a novembri a je oň veľký záujem.

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené finančnej správe školiť laickú a odbornú verejnosť v oblasti colných predpisov a daňových predpisov. Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi - zamestnancami finančnej správy, ktorí sú odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel. Cieľom školení je poskytnúť širšie možnosti klientom finančnej správy v oblasti vzdelávania v daňovej a colnej problematike a získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti v týchto oblastiach priamo od odborného garanta – finančnej správy.

Finančná správa od januára 2018 preškolila stovky daňových subjektov vo viacerých daňových a colných témach.

Všetky podrobnejšie informácie o vyhlásených školeniach sú dostupné na portáli finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 278 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 06. 2020)

Archív noviniek