Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Školenia pre verejnosť

Finančná správa pripravuje školenia s daňovou a colnou tematikou!

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. [nové okno] o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené Finančnému riaditeľstvu SR vykonávať školenia z colnej a daňovej oblasti aj pre širokú verejnosť - fyzické aj právnické osoby.

Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi (zamestnanci FS), ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel.

Akadémia FS bude priebežne na portáli FS uverejňovať jednotlivé témy školení spolu s termínmi ich realizácie, na ktoré sa budete môcť prihlásiť prostredníctvom stránky www.skolenia.sk [nové okno], alebo zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk.

V prípade ak nenájdete školenie, o ktoré by ste mali záujem, alebo ak hľadáte školenie šité na mieru, posielajte svoje námety, témy a požiadavky na adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk.

Aktuálne školenia:

Archív školení: