Preskočiť na hlavný obsah

Softwarningové upozornenie pre projekt eKasa

BRATISLAVA, 27.03.2019: Finančná správa poslala takmer 200 000 podnikateľom softwarningové upozornenie týkajúce sa projektu eKasa. Projekt postupuje podľa plánu. Finančná správa vydáva certifikácie pre výrobcov pokladničných programov a chránených dátových úložísk. Podnikatelia postupne žiadajú o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. 

Finančná správa pokračuje v posilnenej komunikácii o projekte eKasa. Už od decembra intenzívne informuje o všetkých postupoch v projekte. Po tom, čo finančná správa v polovici marca zverejnila presný postup pre podnikateľov, ako sa pripoja k systému eKasa, najnovšie v rámci projektu zaslala informatívne upozornenie – tzv. softwarning - takmer 200 000 používateľom elektronických registračných pokladníc a virtuálnych registračných pokladníc. V upozornení ich vyzýva, aby si v súvislosti so zavedením online registračnej pokladnice skontrolovali rozsah plnej moci osôb, ktoré podávajú v mene podnikateľa/spoločnosti elektronické formuláre na portáli finančnej správy. 

Všetky osoby, ktoré podávajú dokumenty za konkrétnu spoločnosť, budú mať po 1. apríli prístup aj do eKasa zóny. Finančná správa preto podnikateľov upozornila, že v prípade, ak chcú prehodnotiť rozsah oprávnení používať jednotlivé časti portálu finančnej správy pre poverené, resp. splnomocnené osoby, môžu tak urobiť. Aj v prípade oprávnení s projektom eKasa si totiž užívatelia portálu finančnej správy budú vedieť po 1. apríli nastaviť oprávnenia tak, aby ich v konaní pre eKasu zastupovali iba nimi určené osoby. Žiadosť o registráciu online registračnej pokladnice, ako aj činnosti súvisiace so zavedením online registračnej pokladnice, budú mať osoby, ktoré sú oprávnené na podávanie všetkých formulárov. 

Projekt eKasa štartuje v ostrej prevádzke od 1. apríla 2019 pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné. Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia [nové okno]

Za uplynulé dni sa výrazne rozšíril počet certifikovaných dodávateľov pokladničných riešení a chránených dátových úložísk, ktorí vedia podnikateľom ponúknuť online registračné pokladnice. Uvedený zoznam certifikovaných dodávateľov je verejný a dostupný priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia [nové okno]

O softwarning-u 

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie modernej finančnej správy, ktoré slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie. 

Softwarningové upozornenia posiela finančná správa už od konca roka 2017. Pravidelne zasiela do elektronických schránok na portáli finančnej správy napríklad upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na daňový nedoplatok, ale napríklad aj ako upozornenie na posledný deň splatnosti daňovej pohľadávky evidovanej na spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, liehu, piva či vína.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(27. 03. 2019)

Archív noviniek