Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolná akcia na Staroturianskom jarmoku

TRENČÍN – 18. 06. 2014: Trenčianski colníci kontrolovali predajcov na Staroturianskom jarmoku. V trinástich prípadoch im pri kontrolnom nákupe nevydali blok z elektronickej registračnej pokladnice. Na mieste uložili pokuty vo výške 660 eur.

Kontrolná akcia sa uskutočnila v dňoch 13. a 14. júna 2014. Colníci sa zamerali na dodržiavanie povinností v súvislosti s používaním elektronických registračných pokladníc. Zaevidovanie tržby v registračnej pokladnici či vydanie pokladničného dokladu za zrealizovaný predaj stále nie je samozrejmosťou. Colníci preverili viac ako dve desiatky trhovníkov na jarmoku, ale i ďalšie prevádzky v lokalite Nového Mesta nad Váhom. Počas akcie zistili 13 porušení zákona. Išlo o nepoužitie registračnej pokladnice na evidenciu tržby. Colníci uložili na mieste sankcie vo výške 660 eur. V niektorých prípadoch bude porušenie zákona s podnikateľom riešiť miestne príslušný colný úrad. Za nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice je podľa zákona možné uložiť pokutu od 330 eur do 3 300 eur.

Letné obdobie je obdobím zvýšeného počtu organizovania jarmokov a festivalov. V tejto súvislosti Colný úrad Trenčín upozorňuje obce na novú povinnosť nahlasovať trhovníkov finančnej správe, ktorá platí od 01.01.2014. Viac informácií o tejto povinnosti môžu obce získať na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v časti "Oznamovacia povinnosť obcí" alebo telefonicky prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 048/431 72 22, po stlačení voľby č. 4. Na elektronické zasielanie oznámení je zriadená špeciálna emailová adresa trhove.miesto@financnasprava.sk.

Ďalšie zmeny v súvislosti so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení živnostenského zákona v znení neskorších predpisov nadobudnú účinnosť dňa 01.07.2014. Nové pravidlá budú platiť pri predaji húb, predávajúci musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Obmedzenia platia na potraviny a spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, hračky a športové potreby.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 211 kB]

(18. 06. 2014)

Archív noviniek