Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

TAXANA najčastejšie odpovedá na otázky o koronaopatreniach

BRATISLAVA, 12.05.2020: Viac ako 41 000 nových unikátnych klientov využilo len za štyri mesiace tohto roka možnosť poradiť sa s TAXANOU. Chatbot finančnej správy pomáha klientom najmä v otázkach spojených s koronakrízou a opatreniami, ktoré v tejto súvislosti finančná správa v zmysle legislatívny zabezpečuje. Obsah TAXANY finančná správa pravidelne aktualizuje.  

TAXANU využíva čoraz viac klientov. Stala sa stabilným komunikačným a informačným kanálom finančnej správy. Za prvé štyri mesiace tohto roku ju využilo ako zdroj informácií 41 318 nových unikátnych používateľov. Celkovo TAXANU od svojho vzniku v septembri 2018 využilo už viac ako 155 000 unikátnych používateľov. Počet používateľov vzrástol v tomto roku oproti tomu minulému o 36%. Súvisí to nepochybne aj s legislatívou prijímanou pre pomoc občanom a podnikateľom počas koronakrízy. Najvyhľadávanejšou témou tohto roka totiž boli a naďalej sú informácie o tzv. koronaopatreniach.   

Finančná správa zabezpečuje pravidelný obsahový rozvoj svojho automatizovaného chatbota, a to najmä o legislatívne zmeny. Reaguje tak na všetky opatrenia prijímané poslancami NR SR, ktoré majú za cieľ uľahčiť situáciu daňovníkov v čase koronakrízy. Informácie pre podporu občanov a podnikateľov v rámci tejto aktuálnej témy využilo už viac ako 5 100 unikátnych používateľov. 

Okrem koronaopatrení patria medzi ďalšie vyhľadávané témy napríklad daň z príjmov, elektronická komunikácia s finančnou správou, eKasa či DPH. 

Finančná správa spustila svojho chatbota ako novinku v oblasti proklientskych opatrení v septembri 2018. Chatbot aplikácia slúži na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to tak prostredníctvom portálu finančnej správy, ako aj na Facebooku. Aj v tejto oblasti digitalizácie a automatizácie bola finančná správa priekopníkom medzi štátnymi inštitúciami. Finančná správa bola totiž prvá štátna inštitúcia, ktorá takýto automatizovaný chat zaviedla do komunikácie so svojimi klientami. TAXANA tak výrazne prispieva k digitalizácii komunikácie finančnej správy so svojimi klientami.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 05. 2020)

Archív noviniek