Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

„Týždne elektronickej komunikácie“ po celom Slovensku

BRATISLAVA – 25. 11. 2013: „Týždne elektronickej komunikácie“ sa začali na daňových úradoch  po celom Slovensku. Počas úvodného týždňa, ktorí bol v bratislavskom kraji, si dohodu o elektronickej komunikácií prišlo podpísať viac ako tisíc podnikateľov. 

Najčastejšie otázky občanov:

Kedy môžem prísť?
Na daňový úrad môžu prísť kedykoľvek, počas úradných hodín daného úradu. Tie sú zverejnené aj na stránkach konkrétneho daňového úradu http://www.financnasprava.sk/sk/sekcia-danova.html

Čo si treba so sebou priniesť?
V súvislosti so zmenou dohody zo „starej“ (podľa zákona č. 511/1992) na „novú“ (podľa zákona č. 563/2009) upozorňujeme subjekty aby si nezabudli priniesť registračný formulár s ID číslom. Tento im daňový úrad pridelil, keď si dohodu o elektronickej komunikácii podpisovali v minulosti. Ak subjekty prinesú tento formulár – nič nebráni ich okamžitému vybaveniu. Taktiež si treba doniesť vyplnenú dohodu. Je zverejnená na www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode A) b. Vyplnenú dohodu (v dvoch exemplárov) spolu s pôvodným registračným formulárom je potrebné predložiť na miestne príslušný daňový úrad.

Môžem to poslať poštou?
Finančná správa odporúča prísť osobne, aby sa celý proces nespomalil z dôvodu zaslania výzvy v prípade chybovosti, resp. nekompletných materiálov.

Musím si kúpiť zaručený elektronický podpis?
Nie. S finančnou správou môžete komunikovať aj prostredníctvom dohody podľa zákona č. 563/2009. Podpísanie tejto dohody je bezplatné a na počkanie.

Povinnosť komunikovať len elektronicky budú mať od 1. januára 2014:

  • všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Odporúčame občanov, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechávali na poslednú chvíľu.  Od januára 2014 totiž už platcovia DPH nebudú môcť posielať dokumenty inak ako elektronicky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(25. 11. 2013)

Archív tlačových správ