Preskočiť na hlavný obsah

Pomáhame Ukrajincom zorientovať sa v daňových povinnostiach v SR

BRATISLAVA – 01.02.2023: Finančná správa chce pomôcť Ukrajincom zorientovať sa v daňových povinnostiach na Slovensku. Pre odídencov pripravila špecializovanú podstránka na portáli finančnej správy, kde nájdu všetky dôležité informácie. Dozvedia sa napr. aké majú daňové povinnosti, ak začali pracovať na Slovensku, ako sa posudzuje daňová rezidencia, ale aj to, kto má nárok na daňový bonus na vyživované dieťa.

Finančná správa dlhodobo kladie dôraz na to, aby verejnosť mala k dispozícii všetky potrebné informácie k daňovým a colným predpisom. Inak tomu nie je ani v prípade odídencov z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko či už pracovať, alebo našli dočasné útočisko pre pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine. Rovnakú podstránku pripravila už vlani k colným povinnostiam, kedy finančná správa zaznamenala zvýšený nárast dopytov k colnému odbaveniu humanitárnej pomoci či k premiestňovaniu zvierat.

Na podstránke nájdu Ukrajinci všetky dôležité informácie, ktoré sú spracované formou otázok a odpovedí. Informačné materiály budú čoskoro dostupné aj v ukrajinčine. Finančná správa verí, že aj takýmto spôsobom pomôže občanom Ukrajiny zorientovať sa v daňových povinnostiach na Slovensku.

Okrem zverejnených informácií je finančná správa nápomocná aj prostredníctvom svojho call centra, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade potreby na tel. čísle 048/43 17 222. Všetky dôležité informácie sú zverejňované aj na sociálnych sieťach finančnej správy.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(01. 02. 2023)

Archív noviniek