Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Na hraniciach sa pašovalo aj cez veľkonočné sviatky

MICHALOVCE – 29. 3. 2016: V období veľkonočných sviatkov odhalili colníci na vonkajšej hranici 37 prípadov porušení predpisov. Pašeráci sa pokúsili nelegálne doviezť celkom 35 760 kusov cigariet, 382 litrov pohonných látok a 14,7 litrov alkoholických nápojov. V blokovom konaní boli uložené pokuty vo výške 366,93 eur. Finančný únik na cle a daniach predstavuje 5 839,515 eur. Pri odhaleniach pomohla colníkom najmä efektívna analýza rizík, služobné psy a skenovacie systémy. Colníci zistili tiež porušenia predpisov o elektronickej registračnej pokladnici v 3 prípadoch, v ktorých uložili pokuty vo výške 300 eur.

V dňoch 25.3.2016 až 28.3.2016, v období veľkonočných sviatkov, odhalili colníci Colného úradu Michalovce na vonkajšej hranici 37 prípadov porušení colných predpisov, pri ktorých sa osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky a Európskej únie pokúsili nelegálne doviezť celkom 35 760 kusov cigariet rôznych značiek bez označenia platnými kontrolnými známkami. V troch prípadoch išlo o trestný čin, kedy občania Ukrajiny, ktorí vstupovali na Slovensko cez colný hraničný priechod Ubľa s vozidlami s českými evidenčnými číslami sa pokúsili v nádrži vozidla prepašovať 7 540 kusov, 9 880 kusov a 10 000 kusov cigariet rôznych značiek označených ukrajinskými kontrolnými známkami. K colnému konaniu prihlásili každý po 40 kusov cigariet, ktoré mohli doviezť bez dovozných platieb v rámci limitu, ostatné cigarety boli zabalené a vnorené do funkčnej palivovej nádrže vozidla. Len v týchto prípadoch predstavuje finančný únik 3 727,41 eur. Prípady boli vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu pre porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa Trestného zákona odovzdané miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy. V prípade preukázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody do 5 rokov, resp. vyhostenie z územia Slovenskej republiky.

Nelegálne doviezť v období veľkonočných sviatkov sa pokúsili tiež 382 litrov pohonných látok a 14,7 litrov alkoholických nápojov. V blokovom konaní boli uložené pokuty vo výške 366,93 eur.

Finančný únik pri nelegálne dovezenom tovare cez obdobie veľkonočných sviatkov prestavuje 5 839,515 eur. Cigarety a alkoholické nápoje colníci zaistili, tento tovar prepadá v prospech štátu a bude následne zlikvidovaný.

Colníci Colného úradu Michalovce zistili tiež 3 prípady porušení predpisov o elektronickej registračnej pokladni, kde uložili pokuty vo výške 300 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(29. 03. 2016)

Archív tlačových správ