Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Virtuálna pokladnica pre každého o dva mesiace

BRATISLAVA – 30. 10. 2015: Virtuálna registračná pokladnica (VRP) je od 1. januára 2016 k dispozícii všetkým podnikateľom, ktorí doteraz využívali elektronickú registračnú pokladnicu (ERP). Stovky z nich sa v uplynulých dvoch týždňoch mohli oboznámiť s touto bezplatnou službou v rámci verejných prednášok na daňových úradoch vo všetkých krajských mestách. 

Nových užívateľov v prvom rade zaujímalo, ako postupovať, ak sa rozhodnú VRP používať. Podnikateľ v prostredí VRP, na ktoré sa dostane cez portál finančnej správy, vypíše povinné údaje do formulára vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude podnikateľ zadávať pri prvom prihlásení do VRP. Vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť), tejto žiadosti sa pridelí kód a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ vytlačí.

Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a:

  • naskenuje ju a zasiela elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, ak má povinnosť doručovať podania      elektronickými prostriedkami podľa § 14 ods. 1 zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • podá ju osobne na podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu,
  • zašle ju poštou hociktorému daňovému úradu.

Proces registrácie s doručením prihlasovacích údajov trvá štandardne 10 až 14 dní. Preto vyzývame všetkých záujemcov, aby si žiadosti podali čo najskôr. Prihlasovacie údaje im zašleme a ešte počas novembra a decembra si môžu virtuálnu registračnú pokladnicu skúsať. 

Všetky potrebné informácie k VRP sú k dispozícii na portáli finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 138 kB; nové okno]

(30. 10. 2015)

Archív tlačových správ