Preskočiť na hlavný obsah

Počet užívateľov virtuálnej registračnej pokladnice stúpa

BRATISLAVA – 29.03.2019: Čoraz viac podnikateľov sa rozhoduje využívať pri evidencii tržieb bezplatnú aplikáciu finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica (VRP). Od 1. apríla, keď finančná správa spúšťa projekt eKasa v ostrej prevádzke, bude VRP na nové podmienky pripravená. Bez zásahu podnikateľa bude VRP spĺňať všetky zákonné podmienky online pripojenia, pribudnú navyše nové funkcionality, zmení sa vzhľad pokladničného dokladu či spôsob podávania žiadostí.

Finančná správa eviduje momentálne približne 46 000 používateľov bezplatnej aplikácie VRP na evidenciu tržieb v hotovosti. Iba za uplynulý rok stúpol počet jej používateľov o 11 000. Od 1. apríla, keď vstupuje do ostrej prevádzky projekt eKasa, bude VRP automaticky spĺňať všetky zákonné podmienky online pripojenia. Podnikateľ nemusí v tejto súvislosti urobiť v aplikácii žiaden zásah. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa podnikatelia pri prechode na online registračnú pokladnicu (projekt eKasa) rozhodujú pre VRP. Druhým, nemenej dôležitým, je skutočnosť, že virtuálnu registračnú pokladnicu ponúka finančná správa bezplatne, takže podnikateľom nevzniknú žiadne náklady so zaobstaraním novej ERP či upgrade-om systému.

V súvislosti so zavedením eKasy pribudli vo VRP nové funkcionality, napríklad pri vytváraní dokladov, typov položiek, nahlasovaní polohy pokladnice, pri predaji tovaru v mene inej osoby, či novej možnosti odosielania pokladničného dokladu zákazníkovi e-mailom. Vzhľad vydaného pokladničného dokladu takisto prešiel úpravou. Zásadnou zmenou je, že na pokladničných dokladoch sa už nebude tlačiť znak „MF“. Na dokladoch sa aj naďalej bude tlačiť jedinečný identifikátor dokladu a QR kód, ktorý je umiestnený v pravom hornom rohu pokladničného dokladu a bude viditeľnejší ako doposiaľ.

Zmenou prešiel aj spôsob podávania žiadostí o pridelenie kódu VRP tým, že sa presúva na portál finančnej správy. Podnikateľ môže požiadať o pridelenie kódu VRP vo svojej osobnej internetovej zóne (OIZ), kde vyplní žiadosť o pridelenie kódu VRP, prípadne oznámenie o ukončení používania VRP alebo o strate prihlasovacích údajov. Vo formulári treba zadať PIN kód, ktorý bude potrebovať pri prvom prihlásení sa do VRP. Finančná správa podnikateľovi pošle prihlasovacie meno (login) a heslo. Pre používateľov VRP nebudú generované autentifikačné a identifikačné údaje, tak ako je to v prípade on-line registračnej pokladnice (ORP). Na prihlásenie sa do VRP slúži prihlasovacie meno a heslo.

Finančná správa tiež upozorňuje používateľov VRP, že tlačiarne kompatibilné s VRP nepodliehajú žiadnej certifikácii. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti "Tlačiarne používané pri VRP". Viac informácií, vrátane nových príručiek, nájdete na portáli finančnej správy v časti Virtuálna registračná pokladnica.

VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. Nakupujúca verejnosť si môže skontrolovať pravosť pokladničných dokladov pomocou aplikácie Over doklad. Vo svojich mobilných telefónoch ju má stiahnutú približne 3 000 ľudí.

Projekt eKasa postupuje podľa plánu. Zástupcovia finančnej správy sú v intenzívnej komunikácii nielen s výrobcami pokladničných riešení, ale taktiež aj s veľkými používateľmi ERP (veľkými reťazcami), s ktorými koordinujú plánovanie termínov pripojenia. Finančná správa vydala už viaceré certifikácie pre výrobcov pokladničných programov a chránených dátových úložísk, ďalšie posudzuje. Zoznam je zverejnený na portáli finančnej správy a je pravidelne aktualizovaný. Podnikatelia postupne žiadajú o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. Od 1.apríla je online pripojenie pokladníc na finančnú správu povinné iba pre podnikateľov, ktorým od tohto dátumu prvý raz vznikne povinnosť evidovať tržbu. Pre všetkých ostatných (súčasných) podnikateľov je online napojenie na finančnú správu do 1. júla 2019 dobrovoľné.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 182 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 03. 2019)

Archív noviniek