Preskočiť na hlavný obsah

Ako na zabudnuté prihlasovacie údaje do VRP

BRATISLAVA – 15.06.2022: Finančná správa už 1. júla tohto roka sprístupní svoju novú aplikáciu na evidovanie tržieb VRP 2. Podnikatelia sa do nej budú prihlasovať rovnako ako do predošlej aplikácie Pokladnice. V prípade straty, alebo zabudnutia prihlasovacích údajov je však potrebné požiadať o pridelenie nových. Podnikateľom odporúčame, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu, nakoľko pridelenie nových prihlasovacích údajov môže trvať niekoľko dní. 

Finančná správa pripravila pre podnikateľov novú bezplatnú aplikáciu na evidenciu tržieb VRP 2. V Google Play bude dostupná od 1. júla tohto roka. Vzhľadom k tomu, že ide o novú aplikáciu, prvotné prihlásenie bude potrebné vykonať pod rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do doterajšej aplikácie Pokladnica. Pre podnikateľov sa tak v súvislosti s prihlasovaním nemení nič. 

Neplatí to iba v prípade straty alebo zabudnutia hesla, nakoľko neexistuje možnosť obnovy. V takomto prípade bude musieť podnikateľ požiadať finančnú správu o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formuláru „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Povinne elektronicky komunikujúce daňové subjekty podávajú žiadosť cez Portál finančnej správy (PFS). Návod na požiadanie je dostupný tiež na PFS.  

V tejto súvislosti finančná správa upozorňuje, že prihlasovacie údaje sú doručované listinne a celý proces od podania na portáli finančnej správy až po doručenie prihlasovacích údajov môže trvať niekoľko dní (do 10 pracovných dní). 

V prípade, že nové prihlasovacie údaje podnikateľ nebude mať do 1. júla 2022, nemusí sa obávať. V prevádzke bude totiž dočasne aj stará aplikácia Pokladnica. Bude však potrebné, aby si užívatelia tejto aplikácie nastavili ceny tovarov a služieb tak, aby nepodliehali zaokrúhľovaniu, čiže na celých 5 eurocentov, nakoľko od 1. júla 2022 sú podnikatelia povinní pri prijatí tržby v hotovosti zaokrúhľovať celkovú cenu platenú v hotovosti. Nová aplikácia VRP 2 už funkcionalitou zaokrúhľovania disponuje a starosti s nastavovaním cien tak podnikateľom odpadnú.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 06. 2022)

Archív noviniek