Preskočiť na hlavný obsah

Na východnej hranici robíme maximum

BRATISLAVA – 03.03.2022: Finančná správa od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine vyvíja maximálne úsilie, aby bol zabezpečený plynulý prechod štátnej hranice pre cestujúcich aj humanitárny tovar. Vďaka koordinovanému postupu všetkých zložiek sa len od 1.3.2022 do 11-tej hodiny dnešného dňa cez hraničný priechod Vyšné Nemecké podarilo prepustiť na ukrajinskú stranu 282 vozidiel s humanitárnou pomocou. Pomocnú ruku verejnosti podáva finančná správa aj prostredníctvom informačnej kampane na sociálnych sieťach, ale aj na portáli  finančnej správy, kde bola sprístupnená špeciálna podstránka k situácii na Ukrajine a kde nájdu ľudia všetky dôležité informácie prehľadne na jednom mieste.  

Cestné hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom, Ubli aj vo Veľkých Slemenciach fungujú v nepretržitej prevádzke a sú plné vyťažené. Pozastavená bola pravidelná medzinárodná osobná železničná a autobusová hromadná doprava medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké pribudlo vybavovanie peších cestujúcich, pričom autobusy sú vybavované aj na pracovisku nákladná doprava. Peší cestujúci sú vybavovaní nielen na pracovisku osobná doprava vstup, ale aj na pracovisku výstup, aby ich colné orgány vedeli  čo najskôr a čo najviac colne prerokovať a umožniť im vstup do SR.

Príslušníci finančnej správy v súčasnosti vykonávajú štandardnú colnú kontrolu batožiny a dopravných prostriedkov v závislosti od druhu a charakteru prepravovaného tovaru, samozrejme s maximálnym ohľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Naďalej je ale potrebné dodržiavať opatrenia a prípadné zákazy a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na niektoré druhy tovarov pri ich dovoze v osobnej batožine z tretích krajín.

Všetky zložky sú koordinované a navzájom spolupracujú a všetci príslušníci finančnej správy na východnej hranici vyvíjajú maximálne úsilie a snažia sa zabezpečiť plynulý prechod štátnej hranice pre cestujúcich aj tovar. Výkon služby bol posilnený príslušníkmi aj z ostatných organizačných útvarov v rámci colných úradov, pričom pracujú v plnom nasadení, pomáhajú vojenským utečencom s batožinou, deťmi, radia a usmerňujú kam treba ísť, o možnostiach dopravy či ubytovania. Len od 1.3.2022 do 11. hodiny 3.3.2022 sa podarilo prepustiť na ukrajinskú stranu cez hraničný priechod Vyšné Nemecké 282 dopravných prostriedkov s humanitárnou pomocou, ktoré podľa sprievodných dokumentov prepravili 676 892 kg humanitárnej pomoci.

Finančná správa s cieľom lepšie informovať verejnosť pripravila aj informačnú kampaň nielen na sociálnych sieťach, ale aj na portáli finančnej správy. Zriadená bola špecializovaná podstránka [nové okno] k situácii na Ukrajine, kde nájdu ľudia, ale aj humanitárne organizácie všetky dôležité informácie, ktoré budú pravidelne aktualizované. Okrem toho je verejnosti k dispozícii aj call centrum finančnej správy na čísle: 048/43 17 222, pričom konzultanti v colnej oblasti sú k dispozícii v non-stop režime.

Dokument:

Tlačová správa na stiahnutie:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 03. 2022)

Archív noviniek