Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Nezabudnite na úpravu alebo výmenu pokladnice !

BRATISLAVA, 10.05.2019: Finančná správa opätovne upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. Finančná správa zároveň odporúča, aby podnikatelia kontaktovali výrobcov pokladníc a čo najskôr si dohodli termín kúpy novej pokladnice, prípadne úpravy aktuálne používanej.  

Podnikatelia musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne. 

Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. 

Finančná správa zároveň upozorňuje, že podnikatelia musia kontaktovať aj dodávateľov pokladničných produktov. Podnikateľ by si mal totiž čo najskôr zistiť, či potrebuje novú pokladnicu, alebo mu bude stačiť zmena hardvérových/softvérových prvkov aktuálne používanej elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Pre posúdenie konkrétnej situácie by mal čo najskôr kontaktovať svojho súčasného poskytovateľa služby, alebo môže osloviť ktoréhokoľvek iného výrobcu, ktorý má udelenú certifikáciu z finančnej správy.

Finančná správa pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov [ nové okno], ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné produkty pre eKasu. Finančná správa vyhovela už 24 žiadostiam o certifikáciu. Aj zo zverejňovaného zoznamu je zrejmé, že na trhu existuje dostatočný počet výrobcov, ktorí sú schopní dodať pokladničné produkty pre systém eKasa. Podnikatelia by mali spolupracovať len s certifikovanými dodávateľmi. 

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia. [.pdf; 857 kB; nové okno]

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 05. 2019)

Archív noviniek