Preskočiť na hlavný obsah

Pravidlá pri dovoze tovaru z tretích krajín

BRATISLAVA – 25.02.2022: Na tovar dovážaný, resp. prinesený v osobnej batožine z tretích krajín a určený na vlastnú spotrebu sa vzťahujú množstevné limity pre oslobodenie od cla a dovozných platieb. Týka sa to napríklad tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, pravidlá sa vzťahujú aj na prenos domácich zvierat.

Finančná správa v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine informuje o pravidlách dovozu tovaru neobchodného charakteru. Týka sa to tovaru, ktorý si so sebou preváža cestujúci z tretej krajiny, a ktorý je určený na osobnú spotrebu, resp. pre potreby domácnosti, alebo je určený ako dar.

V prípade tabaku a tabakových výrobkov je možné na jednu osobu priviezť 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár, 50 gramov tabaku a 2 spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku. V súvislosti s dovozom alkoholických nápojov je možné si priviezť maximálne 2 litre liehu s obsahom alkoholu do 22 %, 2 litre šumivého vína, 16 litrov piva.

Pozornosť treba venovať aj preprave peňažných prostriedkov. Fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v minimálnej výške 10 tisíc eur, je povinná písomne ohlásiť túto skutočnosť colnému orgánu na predpísanom formulári, ktorý nájde na portáli finančnej správy v časti Zákazy a obmedzenia.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že do Európskej únie je zakázané dovážať rastliny, ovocie, zeleninu, kvety, alebo semená bez rastlinolekárskeho osvedčenia.

Tiež nemožno dovážať mäso, mlieko a výrobky z nich (okrem sušeného mlieka pre dojčatá, potraviny na výživu dojčiat a špeciálnych potravín alebo špeciálneho krmiva pre zvieratá potrebného zo zdravotných dôvodov). Z týchto pravidiel sú však vyňaté niektoré výrobky, ktoré možno prevážať ako napríklad: chlieb, koláče, sušienky, čokoláda, cukrovinky, výživové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom malých množstiev spracovaných živočíšnych produktov, cestoviny a rezance, polievkové bujóny.
Obmedzenia platia pre výrobky živočíšneho pôvodu pochádzajúce z chránených druhov.

Regulácia sa dotýka aj premiestňovania domácich zvierat. Pri dovoze spoločenských zvierat z tretích krajín v neobchodnom styku by mal vlastník alebo oprávnená osoba predložiť zdravotný certifikát na neobchodné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek z tretích krajín. Občania Slovenskej republiky prichádzajúci so spoločenským zvieraťom, ktoré je sprevádzané pasom vydaným v Slovenskej republike, by mali mať spoločenské zviera registrované v centrálnom registri.
Pre vojnových utečencov z Ukrajiny sprevádzaných spoločenským zvieraťom a vstupujúcich na územie EÚ bola udelená výnimka v prípade nedostatkov v dokladoch. Takáto osoba je povinná vyplniť formulár, ktorý je uvedený na stránke Finančného riaditeľstva SR a je tiež k dispozícii na hraničných priechodoch s Ukrajinou.

Finančná správa v súvislosti s pravidlami dovozu tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín pripravila informačnú kampaň. Občania nájdu všetky dôležité informácie na portáli finančnej správy, sociálnych sieťach, na ktorých zverejní aj všetky informačné letáky a v prípade potreby môžu ľudia kontaktovať Call centrum finančnej správy na čísle 048/ 43 17 222, voľba č. 5, ktoré v colnej oblasti funguje v non-stop režime.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(25. 02. 2022)

Archív noviniek