Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Zmena povinností pre finančné inštitúcie

BRATISLAVA - 23.2.2017: Úlohy, ktoré vyplývajú z dohôd o automatickej výmene informácií (AVI), Slovenská republika postupne zapracováva do legislatívy. Menia sa povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, ktorých sa AVI týka. Upozorňujeme daňové subjekty, že im od roku 2017 zanikla povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

Formulár ,,Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa zákona o dani z príjmov“ už neplatí na oznamovanie úrokových príjmov ako to bolo doteraz.

Povinnosť oznamovať informácie o úrokovom príjme podľa uvedeného formulára zostáva daňovým subjektom iba v tom prípade, ak poskytujú doplňujúce, resp. opravné informácie za obdobie do 31.12.2015, t.j. za rok 2015 a staršie.

Povinnosti za rok 2016 je už nutné plniť cez formulár ,,Oznámenie DAC2/CRS“. Bližšie  informácie k podávaniu aj  s poučeniami nájdete na: našej stránke

Za rok 2016 budú teda banky poskytovať údaje podľa smernice DAC 2. Tá upravuje výmenu dát medzi jednotlivými krajinami EÚ a oproti predchádzajúcej právnej norme rozširuje množstvo informácií, ktoré si krajiny budú vymieňať. Zväčšuje tak rozsah vymenených dát. Kým podľa doteraz platnej právnej normy si krajiny vymieňali informácie o úrokových príjmoch, teraz sa k nim pridávajú aj informácie o:

  • dividendách,
  • hrubých výnosoch alebo spätnom odkúpení,
  • iné – iný príjem vytvorený s aktívami na účte.

 

AVI predstavuje významný nástroj na zvýšenie efektívnosti a účinnosť výberu daní a na elimináciu cezhraničných daňových podvodov spojených s  daňovými únikmi. Výmenu informácií o príjmoch a zostatkoch na finančných účtoch prijalo v súčasnosti ako štandard 106 krajín. Ďalšie k nim pristúpia od budúceho roka.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 166 kB; nové okno]

(23. 02. 2017)

Archív tlačových správ