Preskočiť na hlavný obsah

Zmeny na kontaktných miestach daňových úradov

BRATISLAVA – 16.11.2022: K 1. decembru tohto roka finančná správa pristupuje k optimalizácii 15 kontaktných miest daňových úradov (KM DÚ) po celom Slovensku. Ich agenda bude spolu so zamestnancami presunutá v rámci kraja do väčšej pobočky daňového úradu. Klientom bude naďalej plne zabezpečený komfort poskytovaných služieb. 

Po vzniku finančnej správy v roku 2012 boli zriadené kontaktné miesta daňových úradov s cieľom pokryť v tom čase chýbajúcu elektronickú komunikáciu. Napredovanie elektronickej komunikácie, menej fyzických návštev klientov a snaha zefektívniť činnosť na daňových úradoch priviedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania KM DÚ na Slovensku. Finančná správa z týchto dôvodov, ale aj v snahe šetriť náklady štátu na prevádzku a prenájom budov, presúva 13 KM DÚ v rámci vybraných krajov na väčšiu pobočku odkiaľ bude finančná správa naďalej plne zabezpečovať všetky svoje doterajšie služby. Tieto zmeny sa týkajú Hurbanova, Kolárova, Hlohovca, Šamorína, Revúcej, Detvy, Sniny, Levoči, Stropkova, Moldavy nad Bodvou, Sobraniec, Veľkých Kapušian a Gelnice. V prípade dvoch KM DÚ v Sabinove a v Kežmarku dôjde k transformácii na pobočku daňového úradu a pre klientov sa tak v daných mestách nemení nič. Nejde pritom o nový zámer, finančná správa týmto krokom nadväzuje na predchádzajúce obdobie, nakoľko od roku 2013 pristúpila už k optimalizácii 18 KM DÚ.

Finančná správa s cieľom informovať o týchto zmenách svojich klientov pripravila aj prehľadnú infografiku. Všetky kontakty na daňové úrady sú dostupné prehľadne na portáli finančnej správy.

Klienti sa tak nemusia obávať straty kontaktu s finančnou správou. Práve naopak, vďaka posilneniu pobočiek DÚ bude môcť finančná správa svoje služby ešte viac zlepšovať. Elektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne. Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na generačnú výmenu. 

Navyše komunikácia s daňovými subjektmi a občanmi sa v rámci finančnej správy počas predchádzajúcich rokov výrazne zmenila. Funguje nielen obojsmerná elektronická komunikácia, ale komunikovať elektronicky s finančnou správou môže už ktokoľvek, nielen povinne elektronicky komunikujúce osoby. Potrebné je k tomu sa len zaregistrovať na portáli finančnej správy, alebo s daňovým úradom uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní v prípade fyzických osôb. Viac informácií klienti nájdu tiež na portáli finančnej správy.

Finančná správa primátorom dotknutých miest, ktorých sa optimalizácia KM DÚ týka, deklarovala v prípade záujmu zabezpečenie služieb priamo v teréne, formou výjazdov. V čase najväčšieho náporu, napríklad v období podávania daňových priznaní, tak je finančná správa pripravená preberať daňové priznania priamo v  danom meste po dohode s jeho vedením.

Príloha: Infografika k optimalizácii KM DÚ k 1.12. 2022 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(16. 11. 2022)

Archív noviniek