Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Zverejnili sme prvých 1402 daňových subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie ich registrácie ako platiteľov DPH

BRATISLAVA – 4. február 2013: Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. 

Od dnešného dňa na stránke portáli finančnej správy v časti "Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH" si môžu daňové subjekty vopred preveriť svojich budúcich obchodných partnerov, s ktorými zamýšľajú realizovať obchodné aktivity. Zverejnené informácie sa týkajú platiteľov dane, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH účinného od 1.10.2012.

Medzi kritériá, kedy môže daňový úrad zrušiť registráciu daňovému subjektu pre DPH patrí okolnosť, keď si platiteľ DPH opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie pre daň z pridanej hodnoty. Ďalšími kritériami pre zrušenie registrácie sú opakované v kalendárnom roku nezaplatené vlastné daňové povinnosti, ale aj opakované nezastihnutie daňového subjektu na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne, alebo opakované porušenie povinností pri daňovej kontrole.

(04. 02. 2013)

Archív tlačových správ