Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Dopravcovia často jazdia po cestách bez potrebných dokladov   (07. 04. 2016)

Od začiatku minulého mesiaca pristihli na ceste žilinskí colníci 41 dopravcov, ktorí prevádzkovali cestnú dopravu bez potrebných dokladov. Za toto porušenie im môže byť udelená pokuta až do výšky 3 000 eur.

Intenzívnejšie kontroly na cestách   (06. 04. 2016)

Colníci Colného úradu Trenčín zamerali v uplynulých dňoch svoju kontrolnú činnosť na cestné komunikácie, kontroly prebiehali v blízkosti hraničných priechodov s Českou republikou Drietoma a Lysá pod Makytou.

Úhrnná pokuta   (05. 04. 2016)

V novele daňového poriadku, ktorá nadobudla účinnosť od januára je zapracovaná absorbčná zásada pri ukladaní pokút za správne delikty. Daňové subjekty nebudú dostávať viacero pokút za správne delikty, pri ktorých je výška pokuty uložená rozpätím. Správca dane je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží jednu úhrnnú pokutu. Tá sa určí podľa pochybenia, pri ktorom je najvyššia horná hranica sadzby. Minimálna pokuta nesmie byť nižšia ako najvyššia dolná sadzba.

Daňové úrady nápor zvládli   (04. 04. 2016)

Daňové úrady obstáli v minulotýždňovom nápore pri podávaní daňových priznaní. Svedčia o tom aj desiatky pochvalných vyjadrení na sociálnej sieti. Elektronická komunikácia tiež fungovala bezchybne. Prijali sme takmer 165 000 daňových priznaní.

Pobočka colného úradu v Štúrove sa dočasne sťahuje   (04. 04. 2016)

Pobočka colného úradu v Štúrove (daňová pobočka) sa počas vykonávania rekonštrukcie budovy dočasne sťahuje zo svojho sídla Námestie slobody č. 9 na adresu Sv. Štefana č. 79 v Štúrove (budova bývalého Obvodného úradu, 4. poschodie).

Virtuálna registračná pokladnica oslavuje rok   (01. 04. 2016)

Takmer 3 milióny vydaných pokladničných dokladov v celkovej hodnote 165 miliónov eur. To je bilancia ročnej prevádzky bezplatnej služby finančnej správy – virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).