Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Číselníky

Elektronická komunikácia v oblasti colnej pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní si vyžaduje používanie aktuálnych číselníkov.

Aktualizáciu potrebných číselníkov môžete vykonať pomocou nasledovného programového vybavenia:

Aktualizácia číselníkov pre Deklaračný systém [nové okno]

Aktualizácia číselníkov pre Tranzit [nové okno]