Preskočiť na hlavný obsah

Vizualizácia elektronických dokumentov v colnom konaní

Sekcia colná finančného riaditeľstva SR pripravila pre deklarantov možnosť vizualizácie elektronických dokumentov vo forme formulárov na načítavanie vybratých typov správ ( xml súborov) vytvorených a zaslaných finančnou správou v rámci elektronickej komunikácie pri podávaní eCV vo vývoze, dovoze a tranzite. Účelom vizualizácie je zobrazenie obsahu správy prijímateľovi v čitateľnej forme.

Aplikačné prostredie na vizualizáciu elektronických dokumentov je umiestnené na tomto mieste web stránky portálu sekcie colnej FR SR vo forme voľne stiahnuteľnej aplikácie - D Viewer2 ( „Čítačka správ") a ďalších príslušných softvérových komponentov.

Riešenie vizualizácie dokumentov poskytuje samostatnú aplikáciu použiteľnú na lokálnom počítači deklaranta bez nutnosti stáleho pripojenia na internet. Čítačka správ načíta lokálne uložený súbor z počítača deklaranta, ktorý následne bude vizualizovaný vo formulári pre daný typ správy. Používateľ si v aplikácii vyberie z príslušného adresára elektronický dokument, ktorý chce vizualizovať. Aplikácia zobrazí údaje zo súboru v položkách formulára s možnosťou tlače tohto formulára. Pre správne fungovanie aplikácie je potrebná obnova aktuálne zverejňovaných typov správ a ich verzií. V tomto prípade je potrebné internetové pripojenie používateľa.

Aktuálne riešenie vizualizácie sa dotýka nasledovných elektronických dokumentov [.pdf; 170 kB; nové okno] v colnom konaní.

Postup pri inštaláciách softvérových komponentov:

Upozornenie: je potrebné, aby ste dodržali nasledovnú postupnosť pri inštalácií

  1. Stiahnite inštalačný balíček z linky https://ekrcis.financnasprava.sk/PublicInstall/InstalacnyBalicek_DViewer2.zip [.zip; 2,9 MB] 
  2. Rozbaľte inštalačný balíček do pracovného adresára na lokálnom PC.
  3. Inštalačný balíček obsahuje tieto komponenty :
    • DViewer.zip – čítačka elektronických dokumentov
    • D Viewer2 - používateľská príručka.doc

Nainštalujte softvérové komponenty podľa používateľskej príručky.

Aplikácie po týchto inštaláciách sú pripravené na načítavanie a zobrazovanie elektronických správ v colnom konaní.

Technická podpora
+421(43)5305171
+421 907 702047