Preskočiť na hlavný obsah

Registrovanie na portál finančnej správy

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba umožňuje absolvovať proces vedúci k vydaniu prihlasovacích údajov a vytvoreniu osobnej internetovej zóny (ďalej len "OIZ"). Registrácia používateľa portálu finančnej správy (ďalej len "PFS") je proces, ktorý začína zadaním osobných údajov do registračného formulára a po ich spracovaní portálom a overením na príslušnom daňovom / colnom úrade sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb Finančnej správy SR.

  Používateľovi je pridelený identifikátor používateľa (ID), ktorý mu spolu s heslom, zabezpečí vstup do PFS a po úspešnej autorizácií k subjektu možnosť komunikovať s orgánmi FS elektronickou cestou. Alebo, ak používateľ je vlastníkom občianskeho preukazu s čipom (eID), dokladu o pobyte s čipom, alebo má nainštalovanú a aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile (mID), alebo je vlastníkom prihlasovacieho prostriedku vydaného v krajine EÚ, po registrácii sa môže okamžite prihlásiť do Osobnej internetovej zóny (ďalej OIZ) na PFS.

  Následne po prvej autorizácie používateľa k subjektu má používateľ prístup k schránke daňového subjektu, resp. daňových subjektov ku ktorým je používateľ OIZ autorizovaný.

 2. Komu je služba určená: Služba je určená občanom a podnikateľom, ktorí chcú, alebo majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba súži za účelom registrácie sa používateľa na portáli FS, aby následne mohol komunikovať s finančnou správou elektronicky.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Používateľ si spustí webový prehliadač a zadá webovú adresu FS – www.financnasprava.sk. Otvorí sa domovská stránka FS. Stlačením tlačidla Registrovať (v pravom hornom rohu), sa používateľovi zobrazí obrazovka, kde má možnosť výberu spôsobu registrácie.

  Pri registrácií "Registrácia vyplňovaním registračného formulára" je potrebná osobná návšteva DÚ/CÚ.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu pri registrácií prostredníctvom portálu slovensko.sk.
 6. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 7. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba je svojou podstatou verejne dostupná a realizácie je popísaná v časti Spôsob použitia služby.
 8. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-index
 9. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-index
 10. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 11. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.