4

Detail daňovej udalosti

Názov:Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona
Dátum:15.01.2018
Druh dane:Daň z príjmu právnickej osoby
Obdobie:mesačné
Popis daňovej udalosti:Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane