Preskočiť na hlavný obsah

Registrácia používateľa na portáli

Registrácia používateľa PFS je proces, na základe ktorého sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR. Používateľovi je pridelený identifikátor používateľa (ID), ktorý mu spolu s heslom, zabezpečí vstup do PFS a možnosť komunikovať s orgánmi FS elektronickou cestou. Proces registrácie je možné realizovať:

Registrácia vyplňovaním registračného formulára

Proces registrácie používateľa začína na titulnej stránke portálu Finančnej správy SR zvolením voľby „Registrácia“ . Žiadateľ o prístup na portál finančnej správy (ďalej len používateľ PFS), vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi.

Údaje označené * musia byť povinne vyplnené.

Pre zistenie formátu jednotlivých položiek stačí, ak sa používateľ nastaví kurzorom myši na zobrazenú ikonu „?“ , ktorý sa nachádza na konci každej položky formulára. Ak niektorá z položiek nie je správne vyplnená resp. nemá správny formát systém zobrazí na konci políčka ikonu „!“ .

Zadaním všetkých povinných údajov v požadovanom formáte a stlačením tlačidla „Registrovať“ zobrazeného na konci registračného formulára používateľ ukončí registráciu na stránke Finančnej správy.

Po potvrdení registračného formulára systém zaeviduje údaje vyplnené používateľom a na e-mailovú adresu zadanú v registračnom formulári zašle prvý notifikačný e-mail s predmetom „Prijatie registračných údajov“. V e-maile sa nachádza informácia o úspešnom zaevidovaní registračných údajov. Zároveň sú uvedené inštrukcie pre pokračovanie v registračnom procese prostredníctvom aktivácie registrácie. Aktiváciu registrácie je potrebné vykonať do 24 hodín od zaslania registračného formulára, otvorením odkazu, ktorý je uvedený v e-maile v prehliadači internetových stránok. Ak používateľ nestihne aktivovať registráciu do 24 hodín, systém zruší platnosť aktivačného odkazu uvedeného v prvom notifikačnom e-maile. O čom používateľ dostane informačný e-mail s predmetom „Zrušenie registrácie systémom“

Ak používateľ pokračuje v procese registrácie, po otvorení odkazu sa v prehliadači zobrazí stránka s needitovateľným základnými registračnými údajmi (titul, meno, priezvisko), ktoré používateľ zadal a odoslal v registračnom formulári. Tieto údaje by mal vo vlastnom záujme prekontrolovať, aby registračný proces prebehol úspešne.

Používateľ môže aktivovať registráciu:

  • Aktivovať registráciu – pre pokračovanie v registračnom procese s osobnou návštevou DÚ/CÚ.
  • Aktivovať registráciu so ZEPom – pre pokračovanie v registračnom procese bez nutnosti osobnej návštevy DÚ/CÚ. Táto voľba je určená pre vlastníkov zaručeného elektronického podpisu.
  • Zrušiť registráciu -  registračný proces bude zrušený a používateľ dostane e-mail s predmetom „Zrušenie registrácie žiadateľom“.

Podrobnosti o procese registrácie sa nachádzajú v používateľskej príručke Registrácia používateľa Portálu  finančnej správy [.pdf; 496 kB; nové okno].

Registrácia s eID

Táto činnosť umožňuje  používateľovi, ktorý má nový typ občianskeho preukazu s elektronickým čipom (elektronická identifikačná kartu eID) využiť ho na registráciu za používateľa portálu finančnej správy (PFS).

Pri tomto procese registrácie je používateľ presmerovaný na prihlásenie sa na  externom systéme ÚPVS (ústredný portál verejnej správy) pomocou eID karty a tento  systém  zašle späť systému PFS informácie získané z tohto prihlásenia.

Na základe takto získaných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo) je volaná služba externého systému RFO (register fyzických osôb) pre overenie ich správnosti a získanie ďalších údajov registrujúceho sa neprihláseného (anonymného) používateľa pre ich použitie v procese registrácie na predvyplnenie registračného formulára.

Ďalšie činnosti: zobrazenie registračného formulára, kontrola úplnosti a správnosti vyplnenia registračného formulára, potvrdenia registračného formulára a práca s notifikačnými emailami a aktiváciou registrácie je rovnaká ako pri procese Registrácia vyplňovaním registračného formulára.

 V celom procese „Registrácia s eID“ sú ošetrené možné chybové stavy súvisiace s externými systémami ÚVPS a RFO a sú ponúkané ďalšie alternatívne postupy.