Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
2

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V tejto sekcii sú uvedené vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy EÚ súvisiace s oblasťou majetkových daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vyberte si konkrétnu oblasť o ktorú máte záujem:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 6. 9. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29. 10. 2013