Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam právnych predpisov EÚ pre miestne dane

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov  EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Smernica Rady 92/106/EHS [nové okno] zo 7.12.1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi

Smernica EP a Rady 1999/62/ES [nové okno] zo 17.6.1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v znení neskorších predpisov

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 17. 3. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 20. 9. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore