Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam právnych predpisov EÚ pre oblasť ochrany práv duševného vlastníctva

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie príslušných právnych predpisov  EÚ vo formáte PDF z databázy EUR-Lex, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Databázu spravuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, ktorý koná v mene všetkých inštitúcií.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 608/2013 [nové okno] z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 [.pdf; 1,3 MB; nové okno] zo 4. decembra 2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 21. 3. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21. 9. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore