Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Zoznam vnútroštátnych predpisov pre oblasť ochrany práv duševného vlastníctva

Portál finančnej správy sprostredkováva zobrazenie pôvodných a konsolidovaných znení právnych predpisov, ktoré sú účinné v ich aktuálnej časovej verzii. Právne predpisy z eZbierky sú sprístupňované prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex [nové okno], ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hypertextové odkazy sú funkčné pri používaní prehliadačov podporujúcich štandard HTML5 so zapnutým JavaScriptom.

Finančná správa za zverejnené znenia právnych predpisov nezodpovedá.

Zákon č. 486/2013 Z. z. [nové okno] o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Vyhláška č. 490/2013 Z. z. [nové okno], ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21. 9. 2013

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore