Preskočiť na hlavný obsah

Sprievodca daňami

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Sprievodca daňami a účtovníctvom z oblasti Sprievodca daňami.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 1/DPH/2023/SD - Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Platný 04. 04. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 04. 04. 2023 03. 02. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 2,30 MB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 1/Poist/2023/SD - Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia Platný 01. 02. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 01. 02. 2023 01. 02. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 162,30 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Platný 23. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 23. 01. 2023 23. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 2,33 MB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Platný 17. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 01. 2023 17. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 1,11 MB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 ZÁKON č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti Platný 17. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 01. 2023 17. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 271,35 KB; nové okno] Osobný úrad
6 ZÁKON č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Platný 17. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 01. 2023 17. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 148,56 KB; nové okno] Osobný úrad
7 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 582/2004 Z. z. O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Platný 17. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 01. 2023 17. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 947,96 KB; nové okno] Osobný úrad
8 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 447/2015 Z. z. O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV Platný 17. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 01. 2023 17. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 578,04 KB; nové okno] Osobný úrad
9 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 361/2014 Z. z. O DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Platný 17. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 01. 2023 17. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 447,07 KB; nové okno] Osobný úrad
10 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 289/2008 Z. z. O POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov Platný 17. 01. 2023 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 17. 01. 2023 17. 01. 2023
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 891,41 KB; nové okno] Osobný úrad
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: