Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Sprievodca daňami

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Sprievodca daňami a účtovníctvom   z oblasti  Sprievodca daňami.

Zverejnený  zoznam  zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový    - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný  - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy.

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Položky filtra

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov dokumentu
Zobraziť dokumenty:

Dátum
P.č. Názov dokumentu Typ veľkosť súboru Stav Dátum publikovania Dátum platnosti od Dátum platnosti do Poznámka
1 Zákon o dani z pridanej hodnoty [.pdf; 1,42 MB; nové okno] Nové 12. 01. 2018 12. 01. 2018
2 Zákon o účtovníctve [.pdf; 652,85 KB; nové okno] Nové 12. 01. 2018 01. 01. 2018
3 Zákon o dani z príjmov [.pdf; 2,19 MB; nové okno] Nové 11. 01. 2018 01. 01. 2018
4 Daňový poriadok 2018 [.pdf; 1,07 MB; nové okno] Nové 05. 01. 2018 01. 01. 2018
5 Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach [.pdf; 153,56 KB; nové okno] Nové 01. 01. 2018 12. 01. 2018
6 Zákon č. 289/2008 Z. z.o používaní elektronickej registračnej pokladnicea o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov [.pdf; 733,16 KB; nové okno] Platné 28. 07. 2017 01. 09. 2017
7 Zákon č. 447/2015 Z. z.o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov [.pdf; 241 kB; nové okno] Platné 27. 02. 2017 01. 01. 2017
8 Zákon o správnych poplatkoch [.pdf; 376 kB; nové okno] Platné 08. 02. 2017 01. 01. 2017
9 Prehľad vybraných častí sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktoré používajú orgány finančnej správy [.pdf; 331 kB; nové okno] Platné 08. 02. 2017 01. 01. 2017
10 Zákon o DPH [.pdf; 1,35 MB; nové okno] Platné 27. 01. 2017 01. 01. 2017
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku:


Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore