Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Sprievodca daňami

V tejto časti sú zverejnené dokumenty pre kategóriu Sprievodca daňami a účtovníctvom z oblasti Sprievodca daňami.

Zverejnený zoznam zobrazuje dokumenty, ktoré sú aktuálne platné. Zoznam je zotriedený podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie dokumenty. V zozname je zároveň uvedený stav dokumentu, ktorý môže byť:

  • Nový - tento stav vyjadruje, že dokument je platný a bol práve novo publikovaný. Takýto stav má novo publikovaný dokument počas jedného mesiaca od publikovania.
  • Platný - tento stav vyjadruje, že dokument je platný to znamená, nemá uvedený dátum ukončenia jeho platnosti.
  • Neplatný – stav vyjadruje, že dokument v aktuálnom období nie je platný. Na portáli je zobrazovaný s uvedením obdobia v ktorom bol platný (dátum platnosti od do)

Zobrazenie aj neplatných dokumentov je umožnené po nastavení filtra „všetky“. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke. Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať do súboru typu .pdf, .xls alebo .csv.

Chcete mať najnovšie informácie? Chcete byť informovaní o novinkách z našej branže?

Prihláste sa na odber newslettra finančnej správy [nové okno].

Finančná správa pre Vás pripravuje množstvo metodických pokynov či iných informačných materiálov, ktoré zverejňujeme na portáli finančnej správy. Aby ste ich nemuseli hľadať, priháste sa na odber nášho newslettra. Máte tak istotu, že pravidelne 2x mesačne dostanete všetky novinky do Vášho emailu.

Filter

Kategória
Oblasť
Podoblasť
Názov
Zobraziť

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov Platný 27. 08. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 08. 2020 21. 07. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 1 012,95 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
2 1/Poist/2020/SD - Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia Platný 11. 02. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 02. 2020 11. 02. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 247,67 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
3 1/DPH/2020/SD - Zákon č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Platný 11. 02. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 11. 02. 2020 11. 02. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 1,94 MB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
4 8/DZPaU/2020/SD – Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Platný 21. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 148,46 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
5 7/DZPaU/2020/SD – Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov Platný 21. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 340,29 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
6 6/DZPaU/2020/SD – Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti Platný 21. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 268,00 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
7 5/DZPaU/2020/SD – Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Platný 21. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 21. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 756,90 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
8 4/DZPaU/2020/SD - Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov Platný 10. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 10. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 2,42 MB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
9 Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov Platný 07. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 989,48 KB; nové okno] Európska komisia
10 Zákon č. 447/2015 Z. z.o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov Platný 07. 01. 2020 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 01. 2020 01. 01. 2020
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 684,82 KB; nové okno] Odbor daňovej metodiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: