Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Daňové príručky   (12. 03. 2015)

Finančná správa pripravila pre verejnosť bezplatné publikácie „Sprievodca daňami“ a „Postupy účtovania“. Sú voľne dostupné na stiahnutie na portáli finančnej správy a prinášajú komplexný prehľad platnej legislatívy v oblasti daní a účtovníctva.

Odstávka aplikácie VREF   (12. 03. 2015)

V súvislosti so zmenami interných informačných systémov informujeme verejnosť o odstávke aplikácie VREF pre používateľov portálu finančnej správy. Tá sa uskutoční od štvrtku 12. marca 2015. Predpokladané ukončenie je v pondelok 23. marca 2015. Počas tejto doby nebude možné podávanie žiadostí o vrátenie dane, ani prezerať si stav vybavenia Vašich podaní. Za pochopenie ďakujeme a v prípade akýchkoľvek informácií sa prosím obráťte na Call centrum finančnej správy 048/4317 222.

Slovensko má zoznam HSBC   (11. 03. 2015)

Finančná správa včera obdržala zoznam slovenských klientov HSBC od svojich francúzskych partnerov. Na zozname sa nachádza 25 osôb, pričom stavy na jednotlivých účtoch sú aj v sume 3,5 milióna eur. Medzi menami sa nachádzajú známi podnikatelia, športovci, lekári či modelky. Finančná správa začne skutočnosti zo zoznamu preverovať v spolupráci s daňovou kobrou.

Verejné prezentácie k Virtuálnej registračnej pokladnici   (10. 03. 2015)

Pre podnikateľov, ktorým od 1. apríla vzniká zákonná povinnosť používať registračnú pokladnicu, pripravila finančná správa od 11. do 19. marca sériu verejných prednášok vo všetkých krajských mestách. Ich cieľom je oboznámiť dotknutú verejnosť s novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a novou bezplatnou aplikáciou – Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP).

Virtuálna registračná pokladnica bude prístupná aj cez mobil či tablet   (09. 03. 2015)

Subjekty, ktoré sa rozhodnú pre využívanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), nebudú limitované prístupom cez stolný počítač či notebook. Finančná správa dáva tento mesiac občanom k dispozícií mobilné aplikácie pre smartfóny a tablety.

Zmeny v tlačive pre živnostníkov   (06. 03. 2015)

V tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B ( DP FO typ B ) nastali oproti predošlým vzorom DP zmeny. Prinášame Vám prehľad niektorých z nich:

Zaistené chránené druhy za rok 2014   (05. 03. 2015)

V roku 2014 bolo v oblasti CITES vykonaných celkom 53 kontrol, pričom bolo skontrolovaných 417 exemplárov. V 7 prípadoch nelegálneho dovozu bolo zaistených 4 510  exemplárov ohrozených druhov z toho 4 500 kapsúl výživových doplnkov z rastlín sp. Hoodia.

Ukladanie účtovných dokumentov   (04. 03. 2015)

Oznamujeme, že v časti eSlužby - Elektronická komunikácia - Príručky a návody je zverejnený Metodický pokyn MF SR - Ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok od. 1.1.2015 (zovšeobecnený postup).

Aktualizovaná verzia XML Generátor   (04. 03. 2015)

Oznamujeme, že dňa 27.2.2015 bola zverejnená aktualizovaná verzia XML Generátora pre Informačný systém kontrolných známok. V XML Generátore bolo zmenené zoskupovanie, tak aby mohli byť pri reklamáciach a žiadostiach o odovzdanie colnému úradu údaje o identifikačných číslach na jednom preberacom protokole.

Záchyt neoznačených cigariet v Ubli   (03. 03. 2015)

Počas včerajšieho dňa vykonali príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) kontrolu motorového vozidla v priestoroch hraničného prechodu Ubľa. Našli pri nej cigarety, ktoré neboli označené platnou slovenskou kontrolnou známkou. Išlo o 24 500 ks ukrajinských cigariet. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na sumu 3 330,43 eur.

Dočasné použitie dopravných prostriedkov na obchodné a súkromné účely   (03. 03. 2015)

Na základe požiadavky Európskej Komisie uverejňujeme dokument, ktorý sa týka dočasného použitia dopravných prostriedkov na obchodné a súkromné účely a súvisí s vykonávacím nariadením EK (EU) č.234/2015.

Pozor pri objednávaní tovaru cez e - shop   (03. 03. 2015)

Nákup tovaru z tretích krajín cez e – shop nekončí vyplnením požadovaných údajov na elektronických stránkach obchodov. Zásielky po preprave na Slovensko čaká colné konanie. Preto je potrebné ešte pred objednaním tovaru zmapovať podmienky na dovoz.

Začala sa registrácia na Virtuálnu registračnú pokladnicu   (03. 03. 2015)

Takmer 500 podnikateľov si počas prvého dňa registrácie podalo žiadosť o pridelenie kódu Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Táto bezplatná aplikácia umožní tým, ktorí musia od 1. apríla podľa zákona používať registračnú pokladnicu, splniť si novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži.

Call centrum opäť funkčné   (03. 03. 2015)

Chyba s technickým pripojením na telefonické linky call centra bola odstránená, opäť je možné sa dovolať na call centrum.

Zmeny v tlačive pre právnické osoby   (02. 03. 2015)

V Daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (DP PO) došlo v súvislosti so zavedením daňovej licencie podľa § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k niekoľkým zmenám. Predpísané tlačivo obsahuje nové zaškrtávacie polia, nové časti a tabuľky na vyplnenie.

Od 1. marca 2015 nové číslo účtu na skladanie peňažných prostriedkov za kontrolné známky   (02. 03. 2015)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky oznamuje odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu alebo tabakových výrobkov (ďalej len „kontrolné známky“), že s účinnosťou od 1. marca 2015 sa mení číslo účtu, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce cene kontrolných známok, ktoré môže odobrať, a ktoré mu oznámi colný úrad.

Uvedená zmena čísla účtu (nové platobné symboly na zloženie peňažných prostriedkov) bude uvádzaná v Oznámeniach colného úradu o počte kontrolných známok vydávaných od 1. marca 2015. Oznámenia colného úradu o počte kontrolných známok vydané do 28. februára 2015 budú obsahovať pôvodné platobné symboly na zloženie peňažných prostriedkov, na ktoré je potrebné peňažné prostriedky aj zložiť.

V tejto súvislosti si dovoľuje Finančné riaditeľstvo SR požiadať odberateľov kontrolných známok o obozretnosť pri skladaní peňažných prostriedkov za kontrolné známky (zadávaní príkazu na úhradu vo svojej banke), teda aby si vždy skontrolovali správne platobné symboly na zloženie peňažných prostriedkov, ktoré sú uvedené v konkrétnom Oznámení colného úradu o počte kontrolných známok.