Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Plánovaná odstávka informačného systému EOS (Economic Operator Systems)   (28. 02. 2018)

Oznamujeme verejnosti - hospodárskym subjektom, ktoré už majú pridelené EORI číslo v inom členskom štáte, že v dňoch od 03.03.2018 od 12:00 hod. do 05. 03. 2018 do 01:00 hod. bude prebiehať plánovaná odstávka informačného systému EOS (Economic Operator Systems) z dôvodu inštalácie novej verzie EOS 3.11.0.

Požiar sa podarilo uhasiť   (27. 02. 2018)

Požiar v budove Daňového úradu Košice a Železníc SR sa podarilo uhasiť. Daňový úrad sídli len na 1. a 2. poschodí budovy a archív je umiestnený v suteréne. Ani jedno z týchto poschodí nebolo požiarom nijako dotknuté. Daňový úrad Košice bude zajtra zatvorený a fungovať nebude ani podateľňa. O všetkých zmenách bude finančná správa informovať prostredníctvom portálu finančnej správy.

Na Daňovom úrade Košice zasahujú hasiči   (27. 02. 2018)

Na budove Daňového úradu Košice (Železničná ulica), ktorá patrí Železniciam Slovenskej republiky, horí strecha.

Mimoriadna technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy   (23. 02. 2018)

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si Vám dovoľuje touto cestou oznámiť, že dňa 23.2.2018 od 00:00 do 24.2.2018 06:00 hod. (odstávka sa uskutoční v noci z piatka na sobotu) bude na Ústrednom portáli verejnej správy technická odstávka.

Predloženie tovaru colným orgánom v prípade prepustenia tovaru do colného režimu vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk   (23. 02. 2018)

Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Colný zákon“). Predmetná novela Colného zákona okrem iného mení a dopĺňa ustanovenie § 19, ktorý upravuje predloženie tovaru, a ustanovenie § 26, ktorý upravuje colnú kontrolu tovaru predloženého v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste schválenom colným orgánom.

Nelegálny internetový hazard stále pod drobnohľadom   (23. 02. 2018)

Finančná správa neustále aktívne vyhľadáva nelegálne hazardné stránky a upozorňuje na ne všetkých občanov. Počet zakázaných webových sídiel neustále stúpa, momentálne sa v zozname zakázaných webových stránok nachádza už 150 webstránok. Súd doteraz vydal 13 príkazov na zamedzenie vykonania platieb v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 44 príkazov na úplne zablokovanie prístupu na webstránky.

Vo vozidle pohrebnej služby odhalili colníci nelegálny tabak   (23. 02. 2018)

Colníci Stanice colného úradu Senica - centrála zaistili pri obci Zeleneč pohrebné vozidlo naložené tabakovou surovinou, ku ktorej nemal vodič žiadne doklady. Finančný únik bol predbežne vyčíslený na takmer 6 000 eur.

Aké zmeny nájdete v nových vzoroch tlačív?   (21. 02. 2018)

Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Finančná správa preto upozorňuje verejnosť, aby si pri plnení tejto povinnosti dala pozor na zmeny v predpísaných daňových tlačivách. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 totiž podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). Nové je aj tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DP DPH), ale napríklad aj tlačivo vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane.

Bratislavskí colníci odviedli do rozpočtu najvyššiu sumu   (21. 02. 2018)

Colný úrad Bratislava odviedol za rok 2017 do štátneho rozpočtu najväčšiu sumu spomedzi všetkých deviatich colných úradov. Išlo o viac ako 2,4 miliardy eur, čo je o 94 miliónov eur viac ako v roku 2016. Tento výsledok tvorí z celkového odvodu colných a daňových príjmov všetkých colných úradov 49,1%.

Slovensko boduje s Indexom daňovej spoľahlivosti   (20. 02. 2018)

Index daňovej spoľahlivosti na Slovensku ocenili aj na pôde OSN. Na medzinárodnej konferencii venovanej spolupráci v daňovej oblasti predstavil slovenské opatrenie na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností prezident finančnej správy František Imrecze. Išlo o jedinečnú príležitosť ako odprezentovať aktivity Slovenska v daňovej oblasti na celosvetovom fóre.

Agresívny muž sa napadnutým colníkom ospravedlnil   (15. 02. 2018)

Muž z predajného stánku s občerstvením na obľúbenom mestskom podujatí v Žiline, ktorý počas kontroly fyzicky napadol dvoch colníkov, sa ospravedlnil a požiadal o zmier.

Vygenerované väčšie množstvo duplicitných notifikačných mailov zo systému VREF   (13. 02. 2018)

V noci zo dňa 12.02. na 13.02.2018 bolo zo systému pre vrátenie dane (tzv. VREF) vygenerované väčšie množstvo duplicitných notifikačných mailov, ktoré boli smerované na e-mailové adresy žiadateľov o vrátenie dane, prípadne na ich zástupcov.

Počet zakázaných webov rastie   (13. 02. 2018)

V zozname zakázaných webových sídiel je už 139 stránok. Ich počet sa neustále zvyšuje. Súd vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platieb v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov.

Plánovaná odstávka aplikácie ISKZ   (13. 02. 2018)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 13.02.2018, medzi 19:00hod. a 21:00hod., bude vykonaná plánovaná údržba systému ISKZ. Počas tejto doby môžete zaznamenať nedostupnosť služieb ISKZ.

V aute ukrýval marihuanu   (12. 02. 2018)

Počas bežnej kontroly so služobným psom Zorom objavili trnavskí colníci v obci Prašník u 38-ročného vodiča osobného automobilu neznámu rastlinnú sušinu. Ide už o druhý záchyt služobného psa Zora v tomto roku.

Plánovaná odstávka systému EMCS   (12. 02. 2018)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 14.2.2018 medzi 21:00h a 00:00h a dňa 15.02.2018 medzi 00:00h a 01:00h, bude systém EMCS nedostupný z dôvodu plánovaného nasadzovania novej verzie. Daňové subjekty, ktoré využívajú systém EMCS  majú možnosť predložiť návrh elektronického dokumentu pred plánovanou odstávkou (t. j. najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani) alebo počas odstávky uplatniť náhradný postup pri nedostupnom systéme v súlade so zákonmi o spotrebných daniach.

 

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk   (09. 02. 2018)

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 09.02.2018 od 23:55 hod. do 10.02.2018 do 04:55 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy.

Počet prevádzok klesol, záujem o hazard nie   (09. 02. 2018)

Napriek viacerým zákazom, obmedzeniam či výraznému zníženiu počtu prevádzok o viac ako 3 500, záujem Slovákov o hazardné hry neklesá. Vyplýva to zo štatistiky prevádzkovania hazardných hier na Slovensku. Výška prijatých vkladov predstavovala v roku 2017 takmer 3,5 miliardy eur, čo je suma porovnateľná s predchádzajúcim rokom.

Pozor na alkohol označený neplatnou kontrolnou známkou   (09. 02. 2018)

Colníci v Žilinskom kraji zaznamenali viacero prípadov predaja spotrebiteľského balenia liehu označeného už neplatnou kontrolnou známkou. Našli 69 kusov fliaš rôzneho alkoholu, väčšinou išlo o luxusnejšie značky. Vyzývajú preto obchodníkov na dodržiavanie predpisov.

Ako darovať 2%   (08. 02. 2018)

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie je po novom možné podať iba na tlačive určenom finančnou správou.