Preskočiť na hlavný obsah

Cigarety boli ukryté v podlahe autobusu

MICHALOVCE – 26.08.2021: Pašeráci hľadajú rôzne spôsoby ako dostať tovar nezákonne na Slovensko. Najnovšie nevyšiel pokus prepašovať cigarety v podlahe linkového autobusu, ktorý odhalili na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom. Finančný únik bol vyčíslený na 1 332,28 eur. 

Príslušníkom finančnej správy z Colného úradu Michalovce sa podarilo zabrániť nezákonnému dovozu cigariet, ktoré sa na naše územie snažili prepašovať cez hraničný priechod Vyšné Nemecké ukryté v špeciálne vybudovanom úkryte v podlahe batožinového priestoru linkového autobusu. Autobus na pravidelnej linke Mukačevo – Košice ukrajinskej dopravnej spoločnosti imatrikulovaný na Slovensku šoféroval Ukrajinec. Ten pred colnou kontrolou ústnym vyhlásením neprihlásil k colnému konaniu žiaden tovar. Autobus bol podrobený úplnej colnej kontrole s využitím služobného psa vycvičeného na detekciu pachových stôp tabakových výrobkov. 

Pes značil podozrivé miesto, a to podlahu v batožinovom priestore vozidla. Príslušníci pristúpili k demontáži časti podlahy, pod ktorou našli špeciálne vybudovaný úkryt. V úzkej dutine boli ukryté balíčky cigariet navzájom spojené špagátom. V tomto úkryte sa nachádzalo 8 000 kusov cigariet. Cigarety boli balené v spotrebiteľských baleniach po 20 kusov bez označenia kontrolnými známkami. Finančný únik na cle a daniach bol v tomto prípade vyčíslený na  1 332,28,76 eur. 

Nakoľko v tomto prípade išlo o spáchanie trestného činu, bol k prípadu privolaný poverený príslušník Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Ukrajinec bol umiestnený do cely predbežného zadržania a začalo voči nemu trestné stíhanie z prečinu porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. Prípad bude realizovaný v tzv. superrýchlom konaní. 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 08. 2021)

Archív noviniek