Preskočiť na hlavný obsah

FS sprístupnila subjektom kalkulačku na výpočet daňových preddavkov

BRATISLAVA – 07.03.2024: Od dnes je sprístupnená na portáli FS aktuálna daňová kalkulačka pre výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2024. Doplnením aktuálnych údajov z podaného daňového priznania za rok 2023 si na kalkulačke môžu daňové subjekty  prepočítať výšku preddavkov, ktoré budú platiť v roku 2024. Verejnosť má k dispozícii aktuálnu daňovú kalkulačku

Pomôckou pre daňové subjekty sú aj informačné materiály k plateniu preddavkov na dani z príjmov FO a PO za rok 2024.

  •  Pre právnické osoby (PO):

Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2024 [.pdf; 182 kB ]

  • Pre fyzické osoby (FO) :

Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2024 od začatia nového preddavkového obdobia [.pdf; 290 kB ]

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od začatia preddavkového obdobia v roku 2022 [.pdf; 194 kB ]

Keďže sa blíži aj termín na podávanie daňových priznaní – 2.4.2024, finančná správa zároveň vyzýva daňové subjekty, aby si svoje povinnosti neodkladali na poslednú chvíľu a urobili tak čo najskôr.  V prípade, že už dnes vedia, že využijú odklad podania daňového priznania, je potrebné, aby rovnako podanie oznámenia neodkladali a podali ho čo najskôr príslušnému správcovi dane na tlačive

Daňové povinnosti vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby. Potrebná je registrácia na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní [.pdf; 413 kB; nové okno].

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 144 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 03. 2024)

Archív noviniek