Preskočiť na hlavný obsah

Zasielanie elektronických dokumentov - pravidlá

V súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správe daní") môže daňový subjekt (zastúpený autorizovaným používateľom) doručovať na adresu Elektronickej podateľne správcu dane elektronické dokumenty, ktoré sú:

  • Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP)

    Odporúčanou možnosťou z hľadiska zvýšenia komfortu autorizovaného používateľa a zachovania bezpečnosti elektronickej komunikácie je použitie kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis (v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov). Zoznam akreditovaných certifikačných autorít (ACA), ktoré v súčasnosti poskytujú službu vydávania kvalifikovaných certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis, je zverejnený na internetovej stránke Národného bezpečnostného úradu SR (Zoznam ACA [nové okno]).

Informácia

Občiansky preukaz – eID karta: elektronickú službu zasielania elektronických dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) je možné využívať aj prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (eID karty) – teda nového občianskeho preukazu s kontaktným čipom, ak ste pri jeho vydaní požiadali pracovisko oddelenia dokladov OR PZ o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

V prípade, že ste o vydanie KEP nepožiadali pri vydaní eID karty, môžete aktiváciu tejto funkcie urobiť hocikedy počas platnosti občianskeho preukazu online cez aplikáciu EID klient.

Technické predpoklady na strane klienta pri využívaní eSlužieb

Pre účely zamedzenia nepredvídateľných technických problémov koncového používateľa eSlužieb sú stanovené požiadavky na technické a programové vybavenie, ktoré musia byť splnené. Jedine za predpokladu ich úplného zabezpečenia je možné garantovať dostatočnú bezpečnostnú a výkonnostnú úroveň.

Splnenie technických predpokladov pre elektronické doručovanie dokumentov finančnej správe si môžete overiť prostredníctvomslužby Overenie splnenia podmienok AES.