Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Pokladničný doklad z eKasy overíte mobilom rýchlo a jednoducho

BRATISLAVA, 08.07.2019: Pokladničný doklad z eKasy (virtuálnej registračnej pokladnice a online registračnej pokladnice) je možné overiť rýchlo a jednoducho. Stačí si stiahnuť do mobilného telefónu aplikáciu Over doklad a ktokoľvek zo zákazníkov sa automaticky môže stať kontrolórom.

Každý sa teraz môže stať potenciálnym kontrolórom. Stačí, ak si stiahne bezplatnú aplikáciu finančnej správy Over doklad. Majitelia mobilných zariadení majú vďaka nej možnosť overiť pravosť pokladničných dokladov vydaných vo virtuálnych a online registračných pokladniciach, teda v systéme eKasa.

Všetky bločky vytvorené v systéme eKasa nesú unikátne QR kódy, pomocou ktorých je možné ich spätné overenie. Každý QR kód v sebe nesie odkaz na vydaný blok v databáze finančnej správy. V aplikácii Over doklad stačí nasnímať QR kód na bločku a na displeji mobilného zariadenia sa doklad zobrazí v elektronickej podobe. Zákazníci si takto môžu porovnať, či je na vydanom doklade to isté ako na elektronickom. Ak tomu tak nie je, je možné po vyplnení údajov vydaný doklad odoslať na preverenie finančnou správou.

Každý zákazník sa takto môže chrániť pred nepoctivými podnikateľmi. Vďaka overovaniu zákazníkmi môže finančná správa odradiť tých podnikateľov, ktorí by chceli zákazníkom dávať falošné bločky, prípadne inak podvádzať pri používaní eKasy. Každý, kto si túto aplikáciu stiahne, sa stáva potenciálnym kontrolórom. Keďže smartfóny a tablety už dnes vlastní drvivá časť populácie, šanca na odhalenie podvodníkov významne narastá. Finančná správa predpokladá, že v súvislosti so spustením eKasy sa bude počet overení bločkov so vzrastajúcim počtom pripojených pokladníc neustále zvyšovať. Za týmto účelom pripravila finančná správa aj animované video [nové okno], v ktorom Taxana vyzýva zákazníkov na využívanie tejto bezplatnej aplikácie.

K dnešnému dňu eviduje finančná správa 10 749 stiahnutí aplikácie. Prostredníctvom aplikácie bolo už overených 36 035 pokladničných dokladov vydaných v systéme eKasa. Finančná správa prijme v systéme eKasa denne približne 2,5 mil. pokladničných dokladov, systém eKasa spoľahlivo funguje.

Aplikácia Over doklad je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Občania si ju môžu bezplatne stiahnuť z mobilných obchodov Google Play či iOS App store. Aplikáciu je možné využívať aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 07. 2019)

Archív noviniek