Preskočiť na hlavný obsah

Hlásenia na zelenej linke za rok 2014

BRATISLAVA – 19. 01. 2015: Takmer 300 podnetov nahlásili občania na „Zelenej linke“ finančnej správy. Táto bezplatná telefonická linka je tu pre všetkých v prípade, že chcú oznámiť podozrenie z vykonávania trestnej činnosti. Podnety môže verejnosť nahlasovať na telefónnom čísle Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) 0800 110 110.

Za rok 2014 podali občania na zelenú linku 287 podnetov. Z nich takmer polovica poukazovala na daňové podvody (krátenie dane z príjmov a DPH). 63 podnetov bolo z oblasti nedodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zvyšok sa týkal najmä nezákonného dovozu liehu, tabaku
či omamných a psychotropných látok, ale nahlásili ste aj podnety v oblasti porušovania práv duševného vlastníctva. Všetky podnety (vrátane anonymných) pracovníci finančnej správy prešetrujú.

Zelená linka je bezplatná telefónna linka zo všetkých telefónnych sietí v Slovenskej republike. Bola vytvorená s cieľom umožniť občanom bezplatné podávanie podnetov, ktoré sa týkajú trestnej činnosti najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní (tabak, cigarety, lieh, minerálne oleje), ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva.

Akékoľvek informácie môžu občania podávať:

  • emailom: oskufs@financnasprava.sk,
  • telefonicky: 0800 110 110 (tzv. „zelená linka“)
  • písomne: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 26

V prípade, že chce verejnosť podať podnet, resp. sťažnosť z mobilného telefónu, musí volať na telefónne číslo 02/582 51 311 (tento hovor je spoplatňovaný sadzbou volania do pevných sietí SR).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 239 kB]

(19. 01. 2015)

Archív noviniek