Preskočiť na hlavný obsah

Komunikovať s nami môžete z pohodlia domova

BRATISLAVA – 23.11.2022: S finančnou správou môže elektronicky z pohodlia domova komunikovať ktokoľvek. Potrebné je k tomu sa len zaregistrovať na portáli finančnej správy (PFS), alebo s daňovým úradom uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní v prípade fyzických osôb. Nápomocné je aj call centrum finančnej správy, ktoré ročne vybaví státisíce dopytov.

K 1.12. 2022 finančná správa pristupuje k optimalizácii 15 kontaktných miest daňových úradov (KM DÚ) po celom Slovensku a presúva ich agendu v rámci vybraných krajov na väčšiu pobočku, pričom v prípade dvoch sa transformujú KM DÚ na pobočku. Služby finančnej správy budú plne zabezpečené a klienti sa nemusia obávať straty kontaktu, či zníženia dostupnosti služieb. Finančná správa totiž vyvíja maximálne úsilie na digitalizáciu svojich služieb.

Výsledkom je, že viaceré povinnosti voči daňovému úradu vedia klienti v súčasnosti vybaviť aj z pohodlia domova. S finančnou správou komunikovať elektronicky totiž môže každý, teda aj fyzické osoby. Potrebné je sa registrovať na PFS. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní [.pdf; 413 kB; nové okno].

Už takmer rok naplno funguje aj obojsmerná elektronická komunikácia. Znamená to, že finančná správa zasiela klientom s aktívnou schránkou na Ústrednom portáli verejnej správy elektronicky všetky rozhodnutia a úradné dokumenty.

Cieľom optimalizácie kontaktných miest je zefektívniť činnosť daňových úradov, znížiť náklady na prenájom a prevádzku budov, ako aj zlepšiť poskytované služby vďaka posilneniu pobočiek DÚ. Elektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom daňových úradov pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne. Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na generačnú výmenu.

V prípade potreby sa môžu podnikatelia a občania obrátiť aj na call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/ 43 17 222, kde im konzultanti radi zodpovedajú všetky otázky z daňovej a colnej oblasti. Dôkazom toho, že ide verejnosťou využívanú službu sú státisíce vybavených dopytov ročne.

Informačná mapa k optimalizácii kontaktných miest DÚ k 1.12.2022

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 11. 2022)

Archív noviniek