Preskočiť na hlavný obsah

V Maťovciach sme opäť zadržali pašované cigarety

MICHALOVCE – 11.10.2021: Príslušníci finančnej správy odhalili ďalší pokus o pašovanie cigariet po širokorozchodnej železničnej trati v Maťovciach. Spolu 81 920 kusov cigariet bolo ukrytých pod železnými platňami, ktoré boli zasypané nákladom železnej rudy. Podarilo sa tak zabrániť možnému úniku na cle a daniach vo výške viac ako 13 tisíc eur.  

Príslušníci finančnej správy Pobočky colného úradu Maťovce odhalili  v nedeľu 10. októbra 2021 ďalší kontraband pašovaných cigariet v jednom z vagónov nákladného vlaku vstupujúceho na naše územie z Ukrajiny. Vo všetkých vagónoch bol náklad aglomerovanej železnej rudy od ukrajinského odosielateľa určený slovenskému príjemcovi. Pri kontrole skenovacím zariadením označili príslušníci oddelenia špeciálnych technológií jeden z vagónov za podozrivý z nezákonného dovozu. 

Ozbrojení príslušníci vykonali fyzickú kontrolu voľne loženej želenej rudy vo vagóne pomocou sondážnych tyčí. Podozrenie sa potvrdilo.  Odhalili kontraband pašovaných cigariet, ktoré boli navyše prikryté aj železnými platňami a zasypané nákladom železnej rudy. Vagón bol presunutý do priestorov prekladiska, kde bol pomocou  bagra náklad rudy preložený a vyložené pašované cigarety dvoch rôznych značiek v celkovom množstve 81 920 kusov. 

Všetky boli balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, bez platnej slovenskej kontrolnej zámky. Cigarety jednej značky v počte 77 520 kusov boli na spotrebiteľskom balení označené kontrolnou známkou DUTTY FREE ONLY. Ďalších 4 400 kusov druhej značky bolo na spotrebiteľskom balení označených ukrajinskými kontrolnými známkami. Finančný únik na cle a daniach bol v tomto prípade vyčíslený na 13 642,63 eur.

 

Prípad bol vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu postúpený vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vedie trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru, v danom čase voči doposiaľ neznámemu páchateľovi. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 10. 2021)

Archív noviniek