Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Namiesto pokladnice môžu podnikatelia používať VRP

BRATISLAVA – 28.06.2019: Virtuálna registračná pokladnica (VRP) je jednoduchým, moderným a bezplatným riešením evidencie hotovostných tržieb a vytvárania pokladničných dokladov. Podnikatelia môžu túto aplikáciu finančnej správy využívať namiesto online registračnej pokladnice. V súčasnosti evidujeme viac ako 65 000 jej užívateľov.

VRP spĺňa všetky zákonné podmienky online pripojenia pokladnice na systém eKasa. V prípade, že má podnikateľ záujem o jej bezplatné užívanie, musí podať žiadostí o pridelenie kódu VRP prostredníctvom portálu finančnej správy vo svojej osobnej internetovej zóne. Vo formulári treba zadať PIN kód, ktorý bude potrebovať pri prvom prihlásení sa do VRP. Finančná správa podnikateľovi pošle prihlasovacie meno (login) a heslo poštou do dvoch týždňov od podania žiadosti.

Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady spĺňajúce zákonom povinné údaje. Na pokladničných dokladoch z VRP sa už netlačí znak „MF“. Obsahuje však naďalej jedinečný identifikátor dokladu a QR kód, ktorý je viditeľnejší ako doposiaľ. Podnikateľ má tiež možnosť spravovať si prostredníctvom VRP tovar a služby a vyhotovovať uzávierky. Neexistuje obmedzenie počtu mesačne vydaných pokladničných dokladov. V prípade počtu tovarových položiek je ich počet limitovaný na 3 000.

VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači, notebooku alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu. Základným predpokladom jej používania je internetové pripojenie. V súvislosti so zavedením eKasy pribudli vo VRP nové funkcionality - napríklad nahlasovanie polohy pokladnice pri prenosných pokladniciach. Podnikateľovi sa zobrazí tlačidlo Umiestnenie pokladnice pomocou ktorého odosiela údaje o GPS súradniciach, adrese predajného miesta, prípadne evidenčného čísla vozidla.

VRP ako bezplatná služba finančnej správy je v prevádzke od apríla 2015. V súčasnosti ju využíva viac ako 65 000 podnikateľov. Postupne sa zjednodušilo prihlasovanie sa do aplikácie pomocou PIN alebo odtlačku prsta, otestovali sme mobilné tlačiarne, z ktorých sa dajú tlačiť pokladničné doklady (zverejnené na portáli finančnej správy v časti "Tlačiarne používané pri VRP"). Zaviedli sme aj možnosť rozpisu platidiel, automatické sťahovanie výmenných kurzov z Európskej centrálnej banky, doplnili identifikácie tovaru a služieb cez kód alebo EAN, kategorizáciu tovarových položiek, voľbu tovarov a služieb pomocou dlaždíc a ďalšie funkcionality. Viac informácií nájdete na portáli v časti "Virtuálna registračná pokladnica" alebo v animovanom videu [nové okno] finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 06. 2019)

Archív noviniek