Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Dočasne nefunkčné telefónne a internetové pripojenie na Daňovom úrade Trnava, pobočke Skalica.

Daňový úrad  Trnava  o z n a m u j e,  že dňa 10.05.2019  v čase od 10.15 h. je dočasne nefunkčné telefónne a internetové pripojenie na Daňovom úrade Trnava, pobočke Skalica. 

Pobočka Skalica  bude v tomto čase vykonávať činnosť v obmedzenom režime. Predpokladané obnovenie pripojenia je do dvoch hodín.

(10. 05. 2019)

Archív tlačových správ