Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
1

Nelegálne cigarety neušli pozornosti colníkov

BRATISLAVA – 07.03.2018: Bratislavskí colníci pri kontrole priestorov železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto zadržali tri osoby. V taškách a v ruksaku mali neoznačené spotrebiteľské balenia cigariet v celkom počte 1 043 kusov. Výška úniku na spotrebnej dani predstavuje 2 200,73 eur.

Colníci Colného úradu Bratislava nezaháľali ani v týchto mrazivých dňoch. V uplynulých dňoch vykonávali v rámci colného dohľadu a daňového dozoru pátranie po tovare, ktorý mohol uniknúť colnému dohľadu alebo daňovému dozoru v priestoroch železničnej stanice Bratislava – Nové Mesto.

Pozornosť hliadky upútali tri osoby, z ktorých jedna niesla vo veľkých igelitových taškách kartónové škatule. Ďalšie dve osoby, ktoré ju sprevádzali, tak isto niesli plné tašky a ruksak s kartónmi cigariet. Pri kontrole týchto osôb hliadka zistila, že vo svojej batožine majú neoznačené spotrebiteľské balenia cigariet zn. Marlboro v celkovom počte 1 043 škatuliek. Hodnota tovaru na domácom trhu bola vyčíslená na 3 963,40 eur a výška úniku na spotrebnej dani predstavuje 2 200,73 eur.

Na výzvu colníkov vyššie menované osoby nevedeli predložiť žiadny doklad o pôvode a spôsobe nadobudnutia spotrebiteľských balení cigariet. Týmto konaním vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu. Hliadka colníkov zaistila tovar a k prípadu bol privolaný vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy. Zabezpečený tovar s najväčšou pravdepodobnosťou skončí v spaľovni.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 03. 2018)

Archív noviniek