Preskočiť na hlavný obsah

Jednoduchší odklad daňového priznania

BRATISLAVA – 16.03.2021: Odklad daňového priznania bude výrazne jednoduchší. Finančná správa vychádza v ústrety klientom, ktorí s ňou komunikujú len „papierovou formou“. Po novom budú môcť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania emailom. Klienti tak nielen ušetria čas, ale vyhnú sa aj frekventovaným miestam, čím znížia prípadné riziko nákazy koronavírusom. Návrh zákona, ktorým sa táto novinka zavádza, schválila v stredu vláda, odobriť ho musí ešte parlament, ktorý návrh prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Klientom na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok zostávajú viac ako dva týždne, lehota sa totiž neposúva. Plošné zákonné posunutie lehoty pre všetkých by totiž mohlo spôsobiť viaceré komplikácie ako sa ukázalo aj v období prvej vlny pandémie. Týkali sa najmä neskorších vracaní preplatkov nárokovaných v podanom daňovom priznaní, nutnosti platenia vyšších preddavkov na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, plošné zákonné posunutie lehoty pre všetkých by spôsobilo aj neskoršie poukázanie prostriedkov z asignácie dane neziskovým organizáciám.

Daňovníci však môžu naďalej požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania bez udania dôvodu o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia, ak v dôsledku pandémie nestíhajú podať daňové priznanie, alebo sa dostali do problémov.

Pre klientov, ktorí nie sú povinne elektronicky komunikujúci, sme však pripravili novinku. Namiesto toho, aby takéto oznámenie zasielali poštou, kuriérom, či osobne doniesli na daňový úrad, stačí, ak napíšu finančnej správe email na podnety@financnasprava.sk musí obsahovať nasledovné údaje:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia
  • DIČ alebo rodné číslo (dátum narodenia, ak ide o zahraničnú osobu)
  • adresa trvalého pobytu
  • nová lehota na podanie DP (30.04., 31.05., 30.06.) (pre účely odvodov)
  • obchodné meno a IČO ( v prípade PO-nepodnikateľ)

Ak finančnej správe pošlú takýto email, nemusia už doručiť oznámenie do piatich dní aj v listinnej podobe. Tento spôsob oznamovania môžu okrem fyzických osôb využiť napríklad aj neziskové organizácie, či zahraničné osoby bez rodného čísla. Po zaslaní emailu dostane každý klient potvrdenie o zaevidovaní oznámenia. Novinka sa netýka tých daňovníkov, ktorí musia s finančnou správou komunikovať elektronicky. Tí už v súčasnosti zašlú oznámenie o predĺžení lehoty elektronicky jednoduchým spôsobom prostredníctvom portálu finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf;302 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 03. 2021)

Archív noviniek