Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka IS CEP a eCommerce – 6.8.2022

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že  dňa  6.8.2022 (sobota)  bude  v čase od 20:00 hod. do 7.8.2022  v čase do 00:30 hod.  vykonaná plánovaná odstávka  produkčných systémov finančnej správy  v oblasti colnej  -  IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby  v rámci colných systémov) a portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu  realizácie aktualizácii na systémovom prostredí technologických zariadení informačného systému. 

V čase odstávky systémov nebude pre verejnosť dostupné  spracovanie  elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS  v  oblasti colnej, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP a portál eCommerce.

Dotýka sa to nasledujúcich elektronických služieb:

  • podávanie colných vyhlásení v režime vývoz a dovoz a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – elektronická poštová preprava“, „eCommerce - zásielky s nízkou hodnotou“)
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)
  • doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)
  • doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS eCommerce („EKR- eCommerce“)

 V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky -  v režime vývoz, dovoz a tranzit pri zjednodušených postupoch sa uplatňujú havarijné postupy v zmysle povolenia.

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky -  v režime vývoz, dovoz pri štandardných postupoch je možné uplatniť listinnú formu podania colného vyhlásenia (elektronická príloha môže byť predložená na prenosnom médiu )

V prípade potreby prepustenia tovaru v čase odstávky -  v režime tranzit je možné uplatniť podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu . 

V prípade otázok k dostupnosti dotknutých systémov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.cep@financnasprava.sk  alebo  prostredníctvom nášho call centra  048/ 43 17 222, voľba číslo 5.    

 

Ďakujeme za pochopenie.

(01. 08. 2022)

Archív tlačových správ